۱۳۹۶/۷/۲۵
Englishجستجوتماس_بامانقشه_سایتصفحه_اصلی//
/
tl tr
اقدامات انجام شده در خصوص اهداف كمي راهبردي بيمه مركزي

گزارش جلسه در خصوص اهداف كمي راهبردي بيمه مركزي حوزه رياست كل

به منظور بررسي و برنامه ريزي براي اجراي پروژه­ هاي ابلاغي رييس كل محترم براي دستيابي به اهداف كمي راهبردي بيمه مركزي همسو با اولويتهاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه رياست كل، جلسه­اي با حضور مديران كل روابط عمومي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و دفتر برنامه ­ريزي و توسعه و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه در دفتر مشاور رييس كل و مديركل حوزه رياست تشكيل شد و پس از بررسي مفاد اقدامات راهبردي ابلاغي، تصميماتي به شرح جدول پيوست اتخاذ شد.


 

رديف

عنوان هدف كمي راهبردي

منتخبي از اقدامات راهبردي

واحد مسئول

شرح تصميمات

1

افزايش ضريب نفوذ بيمه

تنظيم سند توسعه فرهنگ بيمه و ارتقاي فرهنگ استفاده از بيمه

دفتر برنامه‌ريزي و توسعه/اداره كل روابط عمومي

با توجه به اينكه سند توسعه فرهنگ بيمه در دوره هاي قبل تهيه و تصويب شده است مقرر شد ظرف دو هفته آتي اداره كل روابط عمومي پس از بررسي و تطبيق سند مذكور با رويكردهاي جديد بيمه مركزي، نيازهاي اصلاحي سند را احصاء كرده و پس از مذاكره با تهيه­كنندگان سند فوق و مديران ذيربط نتيجه حاصله را به همراه فرآيند اصلاح و تصويب سند درجلسه هيئت عامل تشريح نمايد

در صورت نياز پيشنهاد برون­سپاري كار نيز بررسي و ارايه خواهد شد.

2

توسعه پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني الكترونيكي

ابلاغ استانداردهاي پايگاه هاي اطلاع‌رساني الكترونيكي مورد نظر بيمه مركزي ج.ا.ا

اداره كل روابط عمومي

با توجه به اينكه درحال حاضر اطلاعاتي كه يك شركت بيمه بايد در سايت خود داشته باشد مشخص نيست، مقرر شد اداره كل روابط عمومي ظرف يك ماه آتي:

-      اطلاعات موجود سايت شركتهاي بيمه كشور را بررسي و در يك جدول با هم و اطلاعات موجود در سايت چند شركت معتبر خارجي مقايسه نمايد.

-      اطلاعاتي كه بايد طبق مقررات موجود بايد در سايتهاي بيمه گران قرار گيرد با استعلام از واحدهاي ذيربط بيمه مركزي احصاء نمايد.

-      استاندارد يا دستورالعمل پيشنهادي براي رعايت در پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيكي شركتهاي بيمه را با مقايسه نتايج دو بند فوق تهيه نمايد.

-      در خصوص ساير پايگاههاي اطلاع رساني نيز بررسي و پيشنهاد خود را ارايه نمايد.

3

مشاركت فعال و موثر شوراي‌عالي بيمه در سياست‌گذاري

تهيه دستور كار و گزارشات توجيهي جهت طرح در شوراي عالي بيمه و كميسيون تخصصي آن

دبيرخانه شوراي عالي بيمه

با توجه به اينكه فرآيند برگزاري جلسات شوراي عالي بيمه و كميسيون تخصصي شوراي­عالي بيمه منتج به تحقق اهداف مد نظر خواهد شد، مقرر شد دبيرخانه شوراي­عالي بيمه اجراي برنامه­هاي جاري و همچنين چاپ كتاب مصوبات شوراي­عالي بيمه را پيگيري نمايد.

4

يكپارچه‌سازي و تسهيل تبادل اطلاعات از طريق اتصال به سامانه‌هاي ارتباطي دستگاه‌هاي مرتبط

الف - تبادل اطلاعاتي با سامانه هاي اطلاعاتي نيروي انتظامي، ثبت احوال، ساها (مبارزه با پولشويي) و ساير دستگاه ها (وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و اوراق بهادار)

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

در اين زمينه تبادل اطلاعات با نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال و ساها (مبارزه با پولشويي) در سطح مناسبي انجام شده است. لذا مقرر شد دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات :

-        گزارش جزئيات تبادل اطلاعات انجام شده تاكنون را تهيه و ارايه نمايد.

-      با توجه به اينكه كه در حال حاضر ارتباط الكترونيكي با سامانه ساها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي قطع شده است، طي مكاتبه­اي وضعيت سامانه به وزارت متبوع گزارش شود و اتصال مجدد اين سامانه پيگيري شود.

-      با توجه به تبادل تفاهم­نامه با سازمان بورس، اجراي تفاهم­نامه مذكور و اتصال الكترونيك به سامانه بورس پيگيري شود و به گونه­­اي برنامه­ريزي گردد تا انتهاي سال به بهره برداري برسد.

5

مكانيزاسيون فرايندهاي اداري و عملياتي سازمان

الف- تكميل پروژه سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه‌اي (سنهاب)، ب- تكميل اتوماسيون اداري و مالي، ج- برقراري و نگهداري سامانه سيماب، د- راه اندازي مركز داده و ايجاد زيرساخت ارتباطي مبتني بر MPLS

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

بنا به اظهار مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات تحقق پيشرفت 70 درصدي سال جاري براي ايجاد مركز داده بدون حمايت جدي و برگزاري به موقع مناقصه خريد تجهيزات اكتيو مركز داده امكان پذير نخواهد بود. لذا مقرر شد دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات ضمن ارايه گزارش كامل مديريتي در اين زمينه، وضيعت مركز داده و اقدامات لازم براي تحقق اهداف تعيين شده و زمانبندي آن را تشريح نمايد تا تمهيدات لازم جهت اجراي بموقع پروژه انديشيده شود.

6

ارائه خدمات الكترونيكي بيمه‌اي

الف -الزام شركت‌هاي بيمه به برقراري سيستم يكپارچه بيمه‌اي، ب- الزام شركت‌هاي بيمه به ايجاد درگاه ارائه خدمات الكترونيكي ، 

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقرر شد دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

-      ظرف دو هفته آتي وضعيت شركتهاي بيمه در ارايه خدمات الكترونيكي را احصاء و گزارش نمايد

-      ابلاغيه الزام شركتهاي بيمه براي برقراري سيستمهاي يكپارچه بيمه اي و همچنين ايجاد درگاه ارايه خدمات الكترونيكي را تهيه و ارسال نمايد.

-      به منظور رتبه بندي شركتهاي بيمه در زمينه­هاي فوق طرحنامه و شرح خدمات مورد نياز را ظرف يك ماه آتي براي برونسپاري كار پيشنهاد نمايد.

7

گنجينه تجارب بيمه

طرح تهيه گنجينه تجارب بيمه

اداره كل روابط عمومي

با توجه به اينكه تجارب بيمه­اي در سطوح مختلف صف و ستاد شركتهاي بيمه و همچنين نهاد ناظر و مراجع مرتبط اتفاق افتاده است، مقرر شد اداره كل روابط عمومي ظرف يك ماه آتي در اين زمينه بررسي و ابعاد كار را با بهره­گيري از آراء صاحب­نظران و همكاري آنان مشخص نمايد و در نهايت پيشنهاد تهيه گنجينه تجارب بيمه در هريك از سطوح فوق­الذكر و نيز مطالعات موردي مورد نياز در اين زمينه را در قالب طرحنامه­اي تدوين و ارايه نمايد.

8

افزايش سهم بيمه هاي اختياري

سنجش رضايت مشتريان

اداره كل روابط عمومي

با توجه به وجود تجارب قبلي در اين زمينه، مقرر شد اداره كل روابط عمومي با برگزاري جلسه­اي با حضور صاحب­نظران ضمن بررسي تجربه قبلي بيمه مركزي، روش­هاي متداول نظرسنجي را از جوانب مختلف شامل هزينه­هاي اجرا و ميزان اعتماد به نتايج حاصله بررسي و مناسب­ترين راهكار را پيشنهاد نمايد.

9

اقدامات راهبردي مستقل

درج لينك ساب پرتال سما وزارت خانه در سايت سازمان يا مركز مسووليت متبوع

اداره كل روابط عمومي

با توجه به اينكه اجراي اين بند به سرعت امكان پذير است مقرر شد اداره كل روابط عمومي در اسرع وقت نسبت به درج لينك ساب پورتال سما وزارت­خانه در سايت بيمه مركزي اقدام شود.

ايجاد يك بخش مرتبط با مديريت راهبردي مركز مسووليت در وبسايت مركز مسووليت متبوع (شامل اهداف و اقدامات راهبردي مصوب مركز مسووليت)

مقرر شد ظرف يك هفته آتي دفتر برنامه­ريزي و توسعه اطلاعات مذكور در اين زمينه را در اختيار اداره كل روابط عمومي قرار دهد و اداره كل روابط عمومي نيز  بخشي تحت عنوان مديريت راهبردي بيمه مركزي در سايت بيمه مركزي ايجاد نمايد.

اطلاع رساني اولويت هاي راهبردي وزارت و اهداف كمي واحد متبوع در سالن اصلي سازمان و ورودي سازمان

مقرر شد اداره كل روابط عمومي دريافت اطلاعات لازم از دفتر برنامه­ريزي و توسعه نسبت به تهيه استند و پوستر حاوي اولويتهاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و اهداف كمي بيمه مركزي اقدام نموده و در مكان­هاي مناسب نصب نمايند.

 

bl br
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3704 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 5179 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 8125076 تعداد کاربران بر خط 69 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal