بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

کانال رسمی تلگرام بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

ترویج فرهنگ پیشگیری از حوادث ومدیریت ریسک نیازمند یک اراده ملی است
رئیس کل بیمه مرکزی:
ترویج فرهنگ پیشگیری از حوادث ومدیریت ریسک نیازمند یک اراده ملی است

دکتر عبدالناصر همتی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث بر ترویج فرهنگ پیشگیری از حوادث تاکید کرد.