بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم
سلیمانی امیری، رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، صبح امروز در جلسه هیات وزیران برای ریاست کلی بیمه مرکزی رای اعتماد گرفت و گسترش چتر حمایتی بیمه را اولین برنامه خود اعلام کرد.