بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

کانال رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

محوریت سامانه سنهاب در ثبت گزارش های مالی شرکتها/ پرهیز شرکت های بیمه از رقابت های مخرب و ارائه نرخ های غیرفنی
درجلسه مدیران عامل بیمه ها با رئیس کل مطرح شد:
محوریت سامانه سنهاب در ثبت گزارش های مالی شرکتها/ پرهیز شرکت های بیمه از رقابت های مخرب و ارائه نرخ های غیرفنی

مدیران عامل و مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های بیمه، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، عصر روز گذشته با رئیس کل بیمه مرکزی دیدار و گفتگو کردند.