بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

پاسخگویی به بیمه گذاران از ماموریت های اصلی نهاد ناظر است
رییس کل بیمه مرکزی
پاسخگویی به بیمه گذاران از ماموریت های اصلی نهاد ناظر است

سامانه های پاسخگویی مردمی و رسیدگی به شکایات در واقع پیشخوان صنعت بیمه به شمار می رود و این ماموریت باید با جدیت و حساسیت دنبال شود.