بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

شبکه فروش می تواند با کمک استارت آپ ها بازارهای جدیدی را خلق کند
رییس کل بیمه مرکزی در جمع رؤسای انجمن های صنفی نمایندگان بیمه
شبکه فروش می تواند با کمک استارت آپ ها بازارهای جدیدی را خلق کند

رعایت اصول اساسی بازاریابی و استفاده از ابزارهای نوین توسعه تجارت برای تداوم فعالیت و بقای شرکت های بیمه ای یک ضرورت انکارناپذیر است.