بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

نظارت آنلاین در گرو توسعه زیرساخت های فن آوری است
رییس کل بیمه مرکزی:
نظارت آنلاین در گرو توسعه زیرساخت های فن آوری است

توسعه فن آوری و تکمیل زیرساخت های آی تی در مجموعه صنعت بیمه یک ضرورت جدی است و پیش از تکمیل این زیرساخت ها نمی توان توقع داشت که امر نظارت با دقت کامل صورت بگیرد.