بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

جوانگرایی در صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه به شمار می آید
رییس کل بیمه مرکزی در بازدید از بیمه دی تاکید کرد
جوانگرایی در صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه به شمار می آید

تنوع ترکیب پرتفوی شرکت های بیمه یک ضرورت آشکار است و تمرکز بر یک رشته بیمه ای با اهداف توسعه ای شرکت ها همخوانی ندارد.