بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

بخش اعظمی از ظرفیت های صنعت بیمه باید فعال شود
رییس کل بیمه مرکزی:
بخش اعظمی از ظرفیت های صنعت بیمه باید فعال شود

با هدف گیری صحیح، استراتژی دقیق، تقویت زیرساخت و همچنین استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، رسیدن به رده های بالای فهرست شرکت های برتر کشور دور از دسترس نخواهد بود.