بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

عملکرد شرکت های خصوصی بیمه ای قابل تحسین است
صنعت بیمه در شش ماه اول 97، در گفت و گو با رییس کل:
عملکرد شرکت های خصوصی بیمه ای قابل تحسین است

وقتی رییس کل بیمه مرکزی در نخستین نشست خبری خود از ضرورت افزایش سهم شرکت های خصوصی از بازار بیمه کشور سخن گفت فعالان این حوزه در تحلیل های خود از رونق بازار بیمه کشور سخن گفتند.