هشتاد سال بیمه چهل سال شکوفائی

بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

پژوهشکده بیمه همگام با نیازسنجی صنعت بیمه فعالیت کند
رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم تودیع و معارفه رییس پژوهشکده بیمه:
پژوهشکده بیمه همگام با نیازسنجی صنعت بیمه فعالیت کند

پژوهشکده بیمه علاوه بر دنبال کردن مباحث تخصصی باید خود را در سطح افکار عمومی نیز مطرح کند.