بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

عزم ما برای کاهش تصدی گری دولت در بازار صنعت بیمه جدی است
دکتر غلامرضا سلیمانی:
عزم ما برای کاهش تصدی گری دولت در بازار صنعت بیمه جدی است

صنعت بیمه در هنگام تحریم ها باید در بازار سرمایه و بورس، حضور جدی تری داشته باشد تا بتواند ریسک ها را در داخل کشور نگهداری و کنترل کند.