بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

گسترش بیمه های زندگی سرمایه پایدار صنعت بیمه به شمار می رود
رییس کل بیمه مرکزی در مجمع سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران:
گسترش بیمه های زندگی سرمایه پایدار صنعت بیمه به شمار می رود

رشته بیمه های زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سرمایه گذاری در این حوزه به رشد صنعت بیمه منتهی خواهد شد.