بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

کانال رسمی تلگرام بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

سندیکا باید حامی منافع مشترک شرکت های بیمه باشد
رئیس کل بیمه مرکزی در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران:
سندیکا باید حامی منافع مشترک شرکت های بیمه باشد

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه بر اخذ تصمیمات مبتنی بر رعایت حقوق مشترک شرکت های بیمه در سندیکا تاکید کرد.