همیشه در دسترس

ارائه دو خدمت جدید دیگر از بیمه مرکزی

صندوق صوتی

مکاتبات آفلاین

بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تدبیر امروز امید فردا

کانال های رسمی بیمه مرکزی

bimehmarkazii@

bimehmarkazi@

bimehmarkazy@

bimehmarkazy@

آخرین اخبار

اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه است
کسب رتبه نخست بیمه مرکزی در بین یکصد و پنج دستگاه اجرایی کشور؛
اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه است

بیمه مرکزی در ارزیابی نوبت پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظر شورای فناوری اطلاعات در خصوص سنجش و ارتقای سطح سازمان ها به لحاظ مراحل بلوغ الکترونیکی با نود و هشت امتیاز به رتبه نخست دست پیدا کرد.

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین