چاپ        ارسال به دوست

آيين نامه شماره 90/2

شوراي­عالي بيمه به استناد ماده 17 و در اجراي مواد 38 و64 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­ گري، در جلسه مورخ 22/12/1395آيين ­نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه (آيين ­نامه شماره 90) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين­ نامه شماره 2/90" و مكمل آيين­ نامه مذكور تصويب نمود:

1- بند 9 ماده 1 به شرح زير اصلاح مي گردد:

"9- سنوات تجربي فعاليت در زمينه بيمه، مرتبط با سمت پيشنهادي به تشخيص بيمه مركزي"


شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦    /    شماره : ١٨٦٢    /    تعداد نمایش : ١٦٢١