چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بيمه اجباري

 

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ در اجراي ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري "دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه" به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- تعاريف:

۱- قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵.

۲- گران¬ترين خودروي متعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شركت‌هاي بيمه ويا كارشناسان رسمي دادگستري، معادل پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال اعلام مي شود باشد. 

۳- خودروي نامتعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت،كارشناسان ارزيابي خسارت شركت¬هاي بيمه و يا كارشناسان رسمي دادگستري، بيشتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هرسال اعلام مي‌شود باشد.

ماده ۲- بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظف است ميزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زير محاسبه و تا سقف تعهدات مالي بيمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانوني و مازاد مالي) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده اقدام نمايد:

ماده ۳- ارزيابان خسارت موظفند مفاد اين دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه ميزان تعهد مسبب حادثه را رعايت نمايند. 

ماده ۴- رعايت اين دستورالعمل براي آن دسته از بيمه‌نامه‌هاي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگرديده است، الزامي است.


١٠:٠٩ - چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ٢٩٩٢    /    تعداد نمایش : ٥٨١٨