چاپ        ارسال به دوست

جدول سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1397

 

مصوبه جلسه مورخ 02/02/1397 شوراي عالي بيمه در اجراي بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه سال 1397 كل كشور:

1-  سهم علي الحساب هريك از شركت هاي بيمه از مبلغ 2750 ميليارد ريال موضوع بند فوق، براساس پورتفوي بيمه شخص ثالث در سال 1396 طبق جدول پيوست تعيين مي‌گردد. هريك از شركت هاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش‌ماهه اول سال 1397 را در پايان هر هفته طبق جدول پيوست به حساب خزانه كل كشور واريز نمايند.

2-  بيمه ‌مركزي ج.ا. ايران تا پايان شهريورماه سال 1397 براساس آمار عملكرد نهايي سال 1396 بيمه شخص ثالث، سهم هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ 2750 ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

بر اين اساس، هريك از شركت‌هاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش‌ماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي ج.ا. ايران اعلام خواهد شد، تا پايان سال 1397 ادامه دهند.

3-  بيمه مركزي ج.ا. ايران تا پايان شهريورماه سال 1398 سهم قطعي هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ 2750 ميليارد ريال موضوع بند فوق را براساس آمار عملكرد نهايي سال 1397 تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد نمود. شركت‌هاي بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي ج.ا. ايران اعلام خواهد نمود، فيمابين خود تسويه نمايند.

4-  شركت‌هاي بيمه مكلفند سهم بيمه مركزي ج.ا. ايران از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي ج.ا. ايران منظور و عملكرد واريزي‌هاي خود را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هر ماه به بيمه مركزي ج.ا. ايران ارسال نمايند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه و موارد هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی ج.ا. ایران ارائه نمایند.دانلود فايل : پیوست_مصوبه.pdf ( 42KB )


١٠:٠٧ - شنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٣٠٩١    /    تعداد نمایش : ٣٠٦٠