فرآيند اخذ مجوز فعاليت ارزيابي خسارت بيمه ­اي (موضوع آيين نامه شماره ۸۵)

۱.        فرآيند، نحوه اطلاع و شركت در آزمون ارزيابي خسارت بيمه اي:

-          برگزاري يك دوره آزمون كتبي پس از كسب نظر هيات عامل بيمه مركزي و اطلاع رساني آن با عنوان آگهي اعطاي مجوز مذكور از طريق پرتال بيمه مركزي ج.ا. ايران (قسمت اطلاعيه ها) و برخي از روزنامه هاي كثيرالانتشار.

-          ثبت نام متقاضيان حايز شرايط مجوز مذكور در سامانه الكترونيكي سنهاب بيمه مركزي.

-           بررسي اطلاعات، مدارك و مستندات متقاضيان و سپس در صورت تاييد مدارك، اعلام اسامي واجدين شرايط شركت در آزمون كتبي در پرتال بيمه مركزي.

-          آزمون كتبي به صورت تستي بوده و داراي نمره منفي نيز مي باشد (هر سوال يك نمره و هر ۳ پاسخ غلط، يك نمره منفي دارد)

-          اعلام اسامي قبول شدگان در پرتال مذكور و متعاقب آن درج برنامه زمانبندي مصاحبه تخصصي از قبول شدگان و معافين از آزمون كتبي در پرتال.

-          اعلام اسامي قبول شدگان در مصاحبه تخصصي به پژوهشكده بيمه جهت گذراندن دوره آموزشي تخصصي و توجيهي (به مدت ۸۰ ساعت).

-          درج برنامه زمانبندي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي پژوهشكده بيمه در پرتال مذكور جهت اطلاع قبول شدگان در مصاحبه تخصصي.

-          تشكيل پرونده توسط قبول شدگان در سامانه الكترونيكي به منظور دريافت مجوز با ارائه مدارك زير شامل: تعهدنامه هاي مربوطه، گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر، مدارك شناسايي، استعلام از سامانه مبارزه با پولشويي، استعلام از دفتر مركزي حراست، تسويه حساب از محل فعاليت متقاضي، رضايت نامه عملكرد از محل فعاليت قبلي متقاضي، بيمه نامه مسئوليت حرفه اي ارزيابان خسارت.

-          صدور مجوز فعاليت مذكور توسط اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مركزي و همزمان ابلاغ آن به شركتهاي بيمه جهت همكاري با دارنده مجوز.

 

منابع آزمون كتبي و تغييرات احتمالي آن براي هر دوره از طريق پرتال رسمي بيمه مركزي ج.ا.ايران اطلاع رساني مي گردد .

شرايط شركت در آزمون كتبي عبارتند از: داشتن حداقل ۲۵ سال سن ، داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس (مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)، داشتن سه سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا به تشخيص بيمه مركزي ، افرادي كه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ۱۰ سال سابقه مفيد ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه مورد تقاضا داشته باشند از آزمون كتبي معاف هستند. حداقل مدرك تحصيلي براي افرادي كه حداقل ۱۵ سال در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا سابقه فعاليت داشته باشند ديپلم (و فوق ديپلم) مي باشد.

اطلاعات تكميلي در آيين نامه شماره ۸۵ كه در پرتال قابل دسترسي مي باشد وجود دارد.

 

۲.        مراحل دريافت مجوز فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي حقيقي:

           ارائه مدارك توسط قبول شدگان نهايي جهت تشكيل پرونده الكترونيكي :

-          گواهينامه گذراندن دوره آموزشي تخصصي.

-          تعهدنامه هاي مربوطه.

-          گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.

-          گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر.

-          مدارك شناسايي.

-          نتيجه استعلام از سامانه مبارزه با پولشويي.

-          نتيجه استعلام از دفتر مركزي حراست.

-          تسويه حساب از محل فعاليت قبلي (مربوط به صنعت بيمه).

-          دريافت رضايت نامه عملكرد از محل فعاليت قبلي.

-          بيمه نامه مسئوليت حرفه اي.

-          تخصيص كد و كلمه عبور به متقاضي جهت وارد نمودن اطلاعات در سامانه سنهاب.

-          در نهايت تاييد اطلاعات توسط اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي و صدور مجوز فعاليت و همزمان ابلاغ آن به شركتهاي بيمه جهت همكاري با دارنده مجوز.

 

۳.        مراحل دريافت مجوز فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي حقوقي:

متقاضيان اين مجوز اشخاصي هستند كه قبلاً طي فرايند بند ۲ نسبت به تكميل پرونده الكترونيكي اقدام نموده اند كه متعاقب آن بايد اقدامات زير را نيز به عمل آورند:

-     ارائه درخواست كتبي تاسيس شركت، توسط حداقل ۳ نفر از دارندگان مجوز فعاليت ارزيابي خسارت بيمه اي به بيمه مركزي.

-     تكميل فرم مشخصات شركت در شرف تاسيس.

-     تنظيم نمونه اساسنامه مورد نظر بيمه مركزي.

-     تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين شركت.

-     تنظيم صورتجلسه هيئت مديره شركت.

-     تأييديه اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجارتي در خصوص نام شركت.

-     تنظيم اظهارنامه ثبت شركت غير تجاري.

-     گواهي پرداخت حداقل ۳۵% سرمايه شركت صادره توسط بانك.

-     ارائه آگهي تأسيس شركت.

-     ارائه تضمين مناسب (بيمه نامه مسئوليت)

-     دريافت آگهي روزنامه رسمي.

-     معرفي محل فعاليت شركت.

-     تخصيص كد و كلمه عبور به متقاضي جهت وارد نمودن اطلاعات در سامانه سنهاب.

-     در نهايت تاييد اطلاعات توسط اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي و صدور مجوز فعاليت و همزمان ابلاغ آن به شركتهاي بيمه جهت همكاري با دارنده مجوز.

 

       تلفن تماس  ۰۲۱۲۴۵۵۱۳۸۵

       ساعت كاري:  ۷:۳۰  الي   ۱۶:۰۰