چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه جهت آگاهي متقاضيان محترم پروانه هاي ارزيابي خسارت بيمه اي، اكچوئر رسمي بيمه و كارگزاري رسمي بيمه اتكايي

متقاضيان پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي در اجراي آيين نامه شماره 85 شورايعالي بيمه، به منظور شركت در آزمون كتبي موضوع بند 9 و دوره آموزشي تخصصي و توجيهي موضوع بند 10 ماده 3 آيين نامه مذكور و متقاضيان پروانه هاي اكچوئر رسمي بيمه و كارگزاري رسمي بيمه اتكايي به ترتيب در اجراي آيين هاي شماره 78 و 91 مصوب شوراي عالي بيمه به منظور شركت در آزمون هاي كتبي موضوع آيين نامه هاي ذيربط، به منظور اطلاع از نحوه و چگونگي ثبت نام و شركت در آزمون كتبي و نيز شركت در دوره آموزشي تخصصي و توجيهي، صرفاً به پرتال پژوهشكده بيمه (سامانه آزمون) به نشاني زير مراجعه نمايند.
http://www.irc.ac.ir


سه شنبه ٢٧ تير ١٣٩٦    /    شماره : ١٧٢٩    /    تعداد نمایش : ٦٣١٣