چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه ثبت نام متقاضيان اخذ پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم

 

متقاضيان محترم پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، در صورت دارا بودن شرايط ماده 3 آيين نامه شماره 92 شوراي عالي بيمه و نيز در اختيار داشتن  مدارك و گواهينامه­هاي معتبر زير، مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي كارگزاري مذكور، اقدام نمايند:

1-    داشتن حداقل مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

2-  داشتن سابقه كار مفيد بيمه‌اي، حداقل 2 سال براي دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه يا گرايش بيمه­اي، يا حداقل 5 سال براي دارندگان ساير مدارك كارشناسي (گواهي سابقه كار بايد توسط امور نمايندگان شركتهاي بيمه يا حسب مورد اداره كل نظارت بر صلاحيتهاي حرفه­اي بيمه مركزي صادر گرديده باشد.)

3-    داشتن گواهينامه قبولي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم.

4- داشتن گواهينامه قبولي آزمون كتبي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم (آداب) يا بجاي آن، داشتن گواهي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد بيمه­اي. (صادره از مراجع ذكر شده در بند 2 فوق­الذكر)

به منظور ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي حضوري كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، متقاضي بايد اطلاعات، مدارك و گواهينامه­هاي 4 گانه مذكور را صرفاً در سامانه سنهاب بيمه مركزي ج.ا.ايران بارگذاري نمايد.

تذكر مهم : عدم بارگذاري هر يك از مستندات 4 گانه مذكور، يا بارگذاري مستندات نامعتبريا ناخوانا توسط متقاضي، به منزله نداشتن شرايط آيين نامه شماره 92 تلقي شده و مورد پذيرش بيمه مركزي قرار نخواهد گرفت.

جهت ثبت نام مصاحبه تخصصي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم و نيز بارگذاري مدارك و گواهينامه­هاي مذكور؛

اينجا https://sanhabsales.centinsur.ir/Applicants/BrkrAplStart.aspx

را كليك نماييد.  


يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ١٧٣١    /    تعداد نمایش : ٧٢٠٩