چاپ        ارسال به دوست

جدول زمانبندی مصاحبه حضوری تخصصی متقاضیان پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای دوره سال 1396

(رعایت تذکرات ذیل جدول برای متقاضیان الزامی است)
ردیف کد رهگیری نام نام خانوادگی روز مصاحبه ساعت مصاحبه
1 5126 داود خوشنويسان 1396/08/21 14/00
2 5133 حسن موگوئي 1396/08/21 14/30
3 5135 محمدعلي فصيحي نژاد 1396/08/21 15/00
4 5139 ابراهيم قاسمي كويجاني 1396/08/21 15/30
5 5141 فرهاد بندري 1396/08/22 14/00
6 5148 بابك حسن خضري 1396/08/22 14/30
7 5151 محمد بيات 1396/08/22 15/00
8 5171 مرتضي مهري 1396/08/22 15/30
9 5224 منصور لطفي عظيمي 1396/08/23 14/00
10 5669 عباس جعفري فردبيدگلي 1396/08/23 14/30
11 5689 علي ملاعلي زاده 1396/08/23 15/00
12 5102 حسين مصلحي 1396/08/29 14/00
13 5095 زهرا پوررحيمي 1396/08/29 14/30
14 5083 هانيه اخوان ماسوله 1396/08/29 15/00
15 5153 مليحه شجاع 1396/08/29 15/30
16 5166 عليرضا چيت ساز 1396/08/29 16/00
17 5174 فاطمه شفائي 1396/08/30 14/00
18 5185 الهام زاغي 1396/08/30 14/30
19 5220 مرضيه عرب 1396/08/30 15/00
20 5217 سمانه خواستان 1396/08/30 15/30
21 5229 نرجس فيروزي راوندي 1396/08/30 16/00
22 5232 مهين جهانگيري 1396/09/01 14/00
23 5059 حسين جعفري 1396/09/01 14/30
24 5705 رضا اسماعيليه 1396/09/01 15/00
25 5675 مريم رجبي 1396/09/01 15/30
26 5776 مريم نيكبخت 1396/09/01 16/00
27 5121 احمد نوري 1396/09/07 14/00
28 5122 احسان اله ابراهيمي 1396/09/07 14/30
29 5115 امير نادري 1396/09/07 15/00
30 5130 شيوا رزمجوبوساري 1396/09/07 15/30
31 5137 علي اصغر اصلان بيگي 1396/09/08 14/00
32 5140 عباس معين درباري 1396/09/08 14/30
33 5680 فاطمه محمدي 1396/09/08 15/00
34 5682 محمد يعقوبي ساردو 1396/09/08 15/30
35 5103 جاويد اسدي 1396/09/05 14/00
36 5144 سيامك نيلچيان 1396/09/05 14/30
37 5152 محسن عبادي ويند 1396/09/05 15/00
38 5106 فرهاد تبريزي 1396/09/06 14/00
39 5181 مهرداد افضلي ده زياري 1396/09/06 14/30
40 5672 جهانگير افشار 1396/09/06 15/00
41 5084 محمد شيراني بيدآبادي 1396/09/04 14/00
42 5077 محمد پايان 1396/09/04 14/30
43 5100 جمشيد احمدي 1396/09/04 15/00
44 5123 غلام رضا جمالي 1396/09/04 15/30
45 5134 جلال احمدزاده بزاز 1396/09/05 14/00
46 5142 محسن طائب نيا 1396/09/05 14/30
47 5146 محمد داوطلب 1396/09/05 15/00
48 5155 محسن بدرعلي شاه 1396/09/05 15/30
49 5167 محسن آذريان 1396/09/06 14/00
50 5172 مهدي نقوي راوندي 1396/09/06 14/30
51 5173 رضا يوسفي 1396/09/06 15/00
52 5216 ابوالفتح حسيني مهر 1396/09/06 15/30
53 5149 غلامرضا عطارسياح 1396/09/07 14/00
54 5667 محمد مدني 1396/09/07 14/30
55 5668 فرهاد اصلاني 1396/09/07 15/00
56 5674 يعقوب ذبيح پور 1396/09/07 15/30
57 5734 ستار مهدي زاده 1396/09/07 16/00
تذکر 1: متقاضی محترم ؛ چنانچه در هر یک از مراحل منتهی به صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات، مدارك و مستندات شما، منطبق با شرايط و ضوابط آیین نامه شماره 85 مصوب شورای عالی بیمه نبوده است، فرآيند ثبت نام ، كان لم يكن تلقي گرديده و مسئوليت آن بر عهده شما خواهد بود.
تذكر 2 : متقاضی محترم ؛ نیم ساعت قبل از زمان تعيين شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهي سابقه فعاليت، اصل مدرك تحصيلي، اصل كارت ملي و اصل كارت انجام خدمت وظيفه جهت شركت در مصاحبه تخصصی به نشاني : خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)- نبش كوچه مريم - بيمه مركزي ج.ا.ايران - طبقه 9 - اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مراجعه نمایید.


١١:٠٨ - چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ٢٩٩٣    /    تعداد نمایش : ٦١١٤