چاپ        ارسال به دوست

مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 4-96/ب

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد تامين خودرو براي سرويس اياب و ذهاب‌ اداري (شهري و برون شهري) را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد (15 دستگاه با راننده). شركت‌هاي داراي سابقه در انجام خدمات مزبور و داراي گواهي تاييد صلاحيت از سوي وزارت كار و امور اجتماعي، در صورت تمايل مي‌توانند از ابتداي وقت اداري روز  دوشنبه  مورخ  1396/11/9 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 1396/11/16 ( 9 لغايت 15/45) به دبيرخانه كميسيون مناقصات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران ، خيابان نلسون ماندلا( آفريقا)، نبش خيابان مريم، برج بيمه ، طبقه پنجم  مراجعه و با ارائه معرفي نامه معتبر اسناد مناقصه را دريافت نموده و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت 45/15) روز دو شنبه مورخ 1396/12/7 به دبيرخانه كميسيون مناقصات تحويل و رسيد دريافت نمايند. تضمين شركت در مناقصه معادل مبلغ 200/000/000 ريال مي باشد كه به صورت ارائه ضمانت‌نامه بانكي معتبر يا واريز وجه نقد به حساب قرض الحسنه جاری(فراگیر) شماره 57584440  نزد بانک تجارت شعبه بلوار ناهید به نام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران  امكان پذير است. زمان بازگشايي پاكت‌هاي پيشنهادي ساعت 10روز  سه شنبه  مورخ 1396/12/8 در سالن جلسات بيمه مركزي ج.ا.ا  واقع در طبقه 15 نشاني فوق خواهد بود. اين آگهي در سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشانيwww.centinsur.ir   و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور قابل مشاهده مي‌باشد . تلفن‌‌ تماس 24551588 .                                              

                                           دبيرخانه كميسيون مناقصات

                                      بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران  


١٤:٥٤ - چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦    /    شماره : ٣٠٥٦    /    تعداد نمایش : ١١٠٦