چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد پروژه " خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات فعال مرکز داده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران " واقع در تهران را از طریق مناقصه واگذار نماید.
لذا از شرکت‌های صاحب صلاحیت که دارای رتبه یک معتبر از شورای عالی انفورماتیک در زمینه " شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی " و" خدمات پشتیبانی مراکز داده " و " مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی " و تجربه پشتیبانی و نگهداری حداقل دو پروژه در حوزه تجهیزات فعال مركز داده مي‌باشند دعوت می‌شود نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 69296321/12 بانک ملت شعبه بلوار ناهید به نام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی معتبر و اصل فیش واریزی از روز ‌ شنبه مورخ 1397/6/3 تا روز چهار شنبه مورخ 1397/6/7 به مدت5 روز کاری از ساعت 8 تا 16 برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، خيابان نلسون ماندلا( آفريقا)، نبش خيابان مريم، برج بيمه، طبقه پنجم، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه (همزمان در سامانه ستاد) و اسناد مناقصه را دریافت نمایند و با رعایت کلیه شرایط مناقصه، پیشنهادات خود را در بخش مربوطه، در سه پاکت لاک و مهر شده الف، ب وج قرار داده و حداکثر تا ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1397/7/1 به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند.این زمان قابل تمدید نمی‌باشد.
ضمناً تضمين شركت در مناقصه معادل مبلغ 500/000/000 ريال وجه نقد يا ضمانت نامه معتبر بانكي به نام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي‌باشد.
همچنین به اطلاع می رساند پاکت های الف و ب مناقصه راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ1397/7/2در نشانی یاد شده، گشایش خواهد یافت.
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.centinsur.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 24551588 تماس حاصل فرمایید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
دبیرخانه کمیسیون معاملات
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


١٦:٠٧ - سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧    /    شماره : ٣١٤٦    /    تعداد نمایش : ٩٠٢