چاپ        ارسال به دوست

اسامی سری دوم متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85(مصوب)شورای عالی بیمه

اسامی سری دوم متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85(مصوب)شورای عالی بیمه (ثبت نام شده در سامانه الکترونیکی سنهاب سال 1397) - رعایت ضوابط ذیل جدول برای کلیه متقاضیان الزامی است.

ردیف

کد رهگیری

نام

نام خانوادگی

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

1

6026

سعید

فرهانی

1397/07/07

14:00

2

6376

فاطمه

محمدی

1397/07/07

14:30

3

5910

احمد

جلیلیان معقول

1397/07/07

15:00

4

6025

محمدعلی

زارع زاده

1397/07/07

15:30

5

5931

علیرضا

رئوف اصلی

1397/07/08

14:00

6

6323

مهدی

اسدی

1397/07/08

14:30

7

6176

اردوان

داداشی

1397/07/08

15:00

8

6355

عباس

معین درباری

1397/07/08

15:30

9

6012

علی

باهو طرودی

1397/07/09

14:00

10

5722

حمیدرضا

بهشتی نژاد

1397/07/09

14:30

11

5971

ولی اله

حقیقت

1397/07/09

15:00

12

6436

عبدالرسول

فاضلی

1397/07/09

15:30

13

6420

امیررضا

پیموده

1397/07/10

14:00

14

6437

غلامرضا

ترابی

1397/07/10

14:30

15

6255

علی

توحیدی

1397/07/10

15:00

16

6410

فرزانه

زمانی سبزی

1397/07/10

15:30

17

6374

پرویز

سعیدعسكری

1397/07/11

14:00

18

6249

حمیدرضا

صنعتی

1397/07/11

14:30

19

6442

اعظم

معتمد

1397/07/11

15:00

20

6214

عبداله

میرزاده اهری

1397/07/11

15:30

21

6235

هاشم

نورمحمداهری

1397/07/14

14:00

22

5129

داود

رحیمی

1397/07/14

14:30

23

6275

محمد

فدائی

1397/07/14

15:00

24

6204

حسین

نظری

1397/07/15

14:00

25

5912

مجید

حسن پور کرانی

1397/07/15

14:30

26

6469

سیاوش

رادمهر

1397/07/16

14:00

27

6409

علی

سمیعی نژاد

1397/07/16

14:30

28

6311

علیرضا

بهروش

1397/07/16

15:00

29

6274

محمد

داوطلب

1397/07/17

14:00

30

6211

صادق

صدیقی

1397/07/17

14:30

31

6195

هادی

عنایتی

1397/07/17

15:00

32

6219

مهدی

قاسمی ناولیق

1397/07/17

15:30

33

6446

حميد

قندي

1397/07/18

14:00

34

6221

فرخ

كاوه

1397/07/18

14:30

35

6225

امیر

منكوئی

1397/07/18

15:00

36

6287

علی

هشترخانی

1397/07/18

15:30

37

6470

رضا

افرادی قادی

1397/07/21

14:00

38

6251

وحید

طائی

1397/07/21

14:30

39

6483

محمد

وطن خواه

1397/07/21

15:00

40

6291

محمدمهدی

امیرحسینی

1397/07/21

15:30

41

6365

رضا

شیری

1397/07/22

14:00

42

6433

محمد

شمس الدینی

1397/07/22

14:30

43

6461

حسين

نجات بخشي

1397/07/22

15:00

44

6476

بهروز

فرهادی

1397/07/22

15:30

45

6231

احمد

اغتفاری

1397/07/23

14:00

46

6227

رضا

حسنی علیائی

1397/07/23

14:30

47

6303

مریم

رجب

1397/07/23

15:00

48

6228

مرتضی

لطفی

1397/07/23

15:30

49

6241

احسان

محمدپور

1397/07/24

14:00

50

6492

عماد

شمشیری

1397/07/24

14:30

51

6234

علی اكبر

هاتفی كوشا

1397/07/24

15:00

52

6232

محمد

دارابی

1397/07/24

15:30

53

6411

محسن

یزدی آقامحمودی

1397/07/25

14:00

54

6314

اردشیر

فربد

1397/07/25

14:30

55

5117

سعید

اسلامی

1397/07/25

15:00

56

6459

آريا

نيكخواه

1397/07/28

14:00

57

5128

مهرداد

آریافر

1397/07/28

14:30

58

5894

محمودرضا

عینی زاده زنجانی

1397/07/28

15:00

59

6349

ابوطالب

نافه مشكین

1397/07/28

15:30

60

6278

حمید

یوسفی

1397/07/29

14:00

61

6285

جهانگیر

افشار

1397/07/29

14:30

62

6289

رحمان

اكبربیگلو

1397/07/29

15:00

63

5106

فرهاد

تبریزی

1397/07/29

15:30

64

6238

مسعود

حاجی براتی

1397/07/30

14:00

65

6230

مصطفی

شاكریان دهكردی

1397/07/30

14:30

66

5882

عطاءاله

شیرانی بیدآبادی

1397/07/30

15:00

67

6353

سعید

عباسقلی دولابی

1397/07/30

15:30

68

6246

سیدوریا

قریشی

1397/08/01

14:00

69

6456

اكبر

قیومی جوینانی

1397/08/01

14:30

70

5221

ابراهیم

گلستانی

1397/08/01

15:00

71

5127

وحید

رحمانی

1397/08/01

15:30

72

5949

علیرضا

عباد

1397/08/02

14:00

73

6405

حبیب

لطف الهی یقین

1397/08/02

14:30

74

6481

محمدهادی

رحیمی

1397/08/02

15:00

75

6480

فریدون

معصومی

1397/08/02

15:30

76

6452

جعفر

محمدی

1397/08/05

14:00

77

6451

سیدعلی

میرنورانی

1397/08/05

14:30

78

5846

صاحب

نوروزی ایلواری

1397/08/05

15:00

79

6198

علی

فیاض

1397/08/05

15:30

80

4724

سمیه

ایمانی امیرآباد

1397/08/06

14:00

81

5671

شاهین

رضائی

1397/08/06

14:30

82

6431

محمدرضا

فلاح

1397/08/06

15:00

83

6306

محمد

عیسی مرادرودبنه

1397/08/06

15:30

84

6360

زهرا

اسلامی

1397/08/12

14:00

85

6455

آذر

آقابابالو

1397/08/12

14:30

86

6128

آرزو

بابائی

1397/08/12

15:00

87

6363

حمیدرضا

بابوسن

1397/08/12

15:30

88

6425

حمید

پاتو

1397/08/13

14:00

89

6247

مهین

جهانگیری

1397/08/13

14:30

90

6396

ویدا

حسن پور

1397/08/13

15:00

91

6490

مسعود

بذرگری

1397/08/13

15:30

92

6248

سمانه

خواستان

1397/08/14

14:00

93

6379

اعظم

سلیمی نمینی

1397/08/14

14:30

94

6305

سیدعلی

سیدهاشمی ریزی

1397/08/14

15:00

95

6429

زینب سادات

شمسی بیدگلی

1397/08/14

15:30

96

6196

بهاره

عبداللهی

1397/08/19

14:00

97

6209

زهرا

فاتحی

1397/08/19

14:30

98

6317

ماندانا

قاسمی

1397/08/19

15:00

99

5160

محیا

مطیعی

1397/08/19

15:30

100

6239

فرهاد

میربلوك

1397/08/20

14:00

101

6402

مهشید

میرزائی چرخی

1397/08/20

14:30

102

6079

پریا

خدابنده لوی حیدرآباد

1397/08/20

15:00

103

6435

گلناز

مرادی

1397/08/20

15:30

104

6335

الهام

زاغی

1397/08/21

14:00

105

6447

سعیده

خادمیان

1397/08/21

14:30

106

6371

شیوا

دبیری

1397/08/21

15:00

107

6445

الهه

رحمن زاده كوچه

1397/08/21

15:30

108

6271

مازیارمحمد

اخوان

1397/08/22

14:00

109

6468

مهرناز

زنگنه پور

1397/08/22

14:30

110

6416

نرگس

عسكری

1397/08/22

15:00

111

6367

هانیه

كسرلو

1397/08/22

15:30

112

6299

سجاد

حسینی

1397/08/23

14:00

113

6386

سرور

معتمدی

1397/08/23

14:30

114

6243

مریم

روحانی

1397/08/23

15:00

115

6422

مصطفی

ملك محمدی

1397/08/23

15:30

116

6357

حسین

لكزائی

1397/08/26

14:00

117

6348

مجید

نظری

1397/08/26

14:30

118

6407

رقیه

فكری

1397/08/26

15:00

119

6471

زهرا

سعادت پور

1397/08/26

15:30

120

6497

محسن

نیکجو

1397/08/26

16:00

121

6421

فرشته

غلام زاده

1397/08/26

14:00

122

6206

سیما

فخردوزدوزانی نژاد

1397/08/26

14:30

123

6226

ایمان

عابدی

1397/08/27

14:00

124

6380

رضا

آخوندی نصرآبادی

1397/08/27

14:30

125

6035

حسن

نیك پور

1397/08/27

15:00

126

6406

بهزاد

روشنی

1397/08/28

14:00

127

.

حسین

ترنجی جهرمی

1397/08/28

14:30

128

6276

حسین

بنافی

1397/08/29

14:00

129

6170

اسمعیل

طلوع شریفی

1397/08/29

14:30

130

6199

پرویز

فرج تبار

1397/08/29

15:00

131

4988

مسعود

فكورفر

1397/08/29

15:30

132

5090

حمیدرضا

نیكوكار

1397/08/30

14:00

133

6356

رحیم

فرجی

1397/08/30

14:30

134

5917

مازیار

پهلوان

1397/08/30

15:00

135

6325

حسین

جوینی

1397/08/30

15:30

136

6389

عادل

رجبی پهنه كلائی

1397/09/05

14:00

137

6414

فریبرز

سپهره

1397/09/05

14:30

138

6403

غلامرضا

شریلو

1397/09/05

15:00

139

6408

مهدی

محبی

1397/09/06

14:00

140

6385

حمیدرضا

نوروزی

1397/09/06

14:30

141

6388

محمدتقی

یعقوبی

1397/09/06

15:00

تذکر 1: متقاضی اخذ پروانه ارزیایی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه، قبل از انجام ثبت نام در سامانه الکترونیکی سنهاب ، مکلف به مطالعه آیین نامه مذکور بوده و صرفاً در صورت داشتن شرایط ماده 3 آیین نامه مذکور می تواند نسبت به ثبت نام اقدام نماید. بنابراین چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا زمان صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات، مدارك و مستندات وی ، منطبق با شرايط و ضوابط آیین نامه نبوده یا آنکه حایز شرایط حضور در مصاحبه و یا دریافت پروانه نمی باشد، فرآيند ثبت نام وی  كان لم يكن تلقي گرديده و مسئوليت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

تذكر 2 : متقاضی باید نیم ساعت قبل از زمان تعيين شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهي سابقه فعاليت، اصل مدرك تحصيلي، اصل كارت ملي و اصل كارت انجام خدمت وظيفه جهت شركت در مصاحبه تخصصی به نشاني : خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)- نبش كوچه مريم - بيمه مركزي ج.ا.ايران - طبقه 9 - اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مراجعه نماید.

تذکر 3 : متقاضیان اخذ پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ملزم به شرکت در اولین دوره آموزشی تخصصی - توجیهی بوده و باید گواهینامه قبولی دوره را اخذ نمایند.

تذکر 4 : متقاضیان حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه آموزشی تخصصی- توجیهی ، فرصت دارند نسبت به تکمیل پرونده جهت اخذ پروانه اقدام نمایند.

تذکر 5 : مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

 


١٢:٤٤ - چهارشنبه ٢١ شهريور ١٣٩٧    /    شماره : ٣١٥٣    /    تعداد نمایش : ٥٢٤٤پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین