چاپ        ارسال به دوست

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه در نوبت زمستان (ثبت نام شده در سامانه الکترونیکی سنهاب سال 1397) - رعایت ضوابط ذیل جدول برای کلیه متقاضیان الزامی است.

ردیف

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

کد رهگیری

نام

نام خانوادگی

1

1397/10/22

14:00

6556

عباس

جعفری فردبیدگلی

2

1397/10/22

14:30

6566

انوشیروان

كرمانی نژاد

3

1397/10/22

15:00

6594

عبدالرضا

جعفرزاده

4

1397/10/22

15:30

6621

فرخ

نكو

5

1397/10/23

14:00

6643

احمد

حسني

6

1397/10/23

14:30

6645

اصغر

عليزاده شخطلو

7

1397/10/23

15:00

6679

محمدحسین

اكبرزاده

8

1397/10/23

15:30

6632

مرتضي

محمدزاده

9

1397/10/24

14:00

6706

رحیم

اسمعیلی كلهری

10

1397/10/24

14:30

6708

محمدحسین

بختیارامینی

11

1397/10/24

15:00

6714

محمد

گوهری مطلق

12

1397/10/24

15:30

6685

كیانوش

محمدیان

13

1397/10/25

14:00

6744

زینب

علامتی

14

1397/10/25

14:30

6748

نصراله

بیات

15

1397/10/25

15:00

6725

حسین

جعفری دمیرچلو

16

1397/10/25

15:30

6775

محمدجعفر

شاه علی

17

1397/10/25

16:00

6843

مرتضی

مهری

18

1397/10/29

14:00

5841

مجتبی

كلاه چی

19

1397/10/29

14:30

6691

سيدبختيار

قاسمي فرد

20

1397/10/29

15:00

6531

محسن

محمدي اصل

21

1397/10/30

14:00

6753

مهرنوش

ساوهءدربندسری

22

1397/10/30

14:30

6808

احمدعلی

میربادین

23

1397/11/01

14:00

6530

نبي اله

عبادي

24

1397/11/01

14:30

5121

احمد

نوری

25

1397/11/01

15:00

6557

عبدالمحمد

مؤذن

26

1397/11/01

15:30

6561

علي

رحماني اقدم

27

1397/11/02

14:00

6572

منوچهر

عطاپورآسیابر

28

1397/11/02

14:30

6559

اميرحسين

اهرابي زاد

29

1397/11/02

15:00

6622

محمدرضا

البرزی

30

1397/11/02

15:30

6729

رضا

قائمی

31

1397/11/03

14:00

6539

سيدعارف

حسيني

32

1397/11/03

14:30

6543

مهدي

قاسمي زاده

33

1397/11/03

15:00

6778

وحيده

ازغدي طوسي

34

1397/11/03

15:30

6524

فروزان

خانی سروناوی

35

1397/11/06

14:00

6521

علي

شجاعي باغيني

36

1397/11/06

14:30

5064

عبدالاحد

یشمی

37

1397/11/06

15:00

6538

محمدعلی

فصیحی نژاد

38

1397/11/06

15:30

6525

سهيل

پورفلاح

39

1397/11/07

14:00

6582

بهزاد

لطفی بینی

40

1397/11/07

14:30

6586

محمدرضا

خبازتمیمی

41

1397/11/07

15:00

6238

مسعود

حاجی براتی

42

1397/11/07

15:30

6626

كورش

الیاسی بختیاری

43

1397/11/08

14:00

6642

غلامرضا

كیان ساعی

44

1397/11/08

14:30

6629

علی

خزائی

45

1397/11/08

15:00

6699

سيدمحمدرضا

رضوي

46

1397/11/08

15:30

6721

اميررضا

نادري

47

1397/11/09

14:00

6780

سیدوریا

قرشی

48

1397/11/09

14:30

6523

محمدجواد

ابوالفتحی

49

1397/11/09

15:00

6802

سیدمجید

كسائی شریفی

50

1397/11/09

15:30

6684

محمد

اسلامي

51

1397/11/10

14:00

6628

محمدعلی

آدرسی

52

1397/11/10

14:30

6846

سیدحسین

قرشی

53

1397/11/13

14:00

6537

محمدحسین

زیبافر

54

1397/11/13

14:30

6534

ریبوار

قادری

55

1397/11/13

15:00

6551

امیر

شیدمند

56

1397/11/13

15:30

6532

ابوالفضل

فتح اللهی دهكردی

57

1397/11/14

14:00

6579

علیرضا

ثاقبی

58

1397/11/14

14:30

6584

ستار

مهدی زاده

59

1397/11/14

15:00

6606

یعقوب

ذبیح پور

60

1397/11/14

15:30

6639

ناصر

رحیمی

61

1397/11/15

14:00

6648

رضا

محمدي

62

1397/11/15

14:30

6655

مهدی

علی زاده

63

1397/11/15

15:00

6663

منصور

رضائی

64

1397/11/15

15:30

6529

قنبر

ربیعی افراپلی

65

1397/11/16

14:00

6727

رضا

رضازاده

66

1397/11/16

14:30

6765

احمد

رنجبرسیستانی

67

1397/11/16

15:00

6749

مهرداد

شجاعی

68

1397/11/17

14:00

6718

اكبر

اسلامی

69

1397/11/17

14:30

6785

محمد

دارابی

70

1397/11/17

15:00

6796

رضا

یوسفی

71

1397/11/17

15:30

6793

فریبا

پاك

72

1397/11/27

14:00

6804

حسین

خوئی

73

1397/11/27

14:30

6807

حمیدرضا

اله دادی

74

1397/11/27

15:00

6809

محمدحسین

ضرابی

75

1397/11/27

15:30

6851

محسن

قربانی

76

1397/11/28

14:00

6528

ماندانا

گل كارزاده

77

1397/11/28

14:30

6545

علی

عسگری

78

1397/11/28

15:00

6549

محمد

مظاهري

79

1397/11/28

15:30

6563

مجید

برخورداری

80

1397/11/29

14:00

6567

اكرم

عبداللهی سیاه كلده

81

1397/11/29

14:30

61

فاطمه

شفائی

82

1397/11/29

15:00

5985

مجید

انصاری

83

1397/11/29

15:30

6588

مليحه

شجاع

84

1397/11/30

14:00

6578

ماندانا

ملك علائی

85

1397/11/30

14:30

6634

آمنه

مختاری

86

1397/11/30

15:00

6640

فاطمه

مباركی دیل

87

1397/11/30

15:30

6649

بهاره

بصیری

88

1397/12/01

14:00

5821

عباس

آرمین

89

1397/12/01

14:30

6666

اعظم

طاهری مولنجانی

90

1397/12/01

15:00

6676

رقيه

بابائي

91

1397/12/01

15:30

6690

مهتاب

بیگ محمدیان

92

1397/12/04

14:00

6705

شهلا

محمدی

93

1397/12/04

14:30

6562

پویا

پروینی

94

1397/12/04

15:00

6735

زهره

آریائی فر

95

1397/12/04

15:30

6737

آرزو

سلامات

96

1397/12/05

14:00

6745

ليلا

اكبري

97

1397/12/05

14:30

6678

اكرم سادات

حبوبی بهرام

98

1397/12/05

15:00

6599

محمدرضا

زارع

99

1397/12/05

15:30

6751

سمیرا

ملاشفیع

100

1397/12/06

14:00

6768

سمانه

خواستان

101

1397/12/06

14:30

6770

شبنم

فلاح آقاخانی

102

1397/12/06

15:00

6682

لیلا

زبرجدان

103

1397/12/06

15:30

6791

علی

كریمیان نوكابادی

104

1397/12/07

14:00

6658

زهرا

ساغرزاده

105

1397/12/07

14:30

6794

بیتا

نصیری مؤید

106

1397/12/07

15:00

5785

علی

شكوری

107

1397/12/08

14:00

6792

عاطفه

رضازاده

108

1397/12/08

14:30

6547

شمسی

چرخچی

109

1397/12/08

15:00

6805

نفیسه

جهانی

110

1397/12/11

14:00

1291

مائده

تقی زاده كجانی

111

1397/12/11

14:30

6752

رخشنده

شاداب

112

1397/12/11

15:00

6812

سیده احترام

ساداتی فرامرزی

113

1397/12/12

14:00

6798

داود

عندليبي دلاور

114

1397/12/12

14:30

6818

حسن

حسن زاده

115

1397/12/12

15:00

6824

نازي

اكبري

116

1397/12/13

14:00

6827

عاطفه

سنجیده

117

1397/12/13

14:30

6788

لیلا

رحمانی

118

1397/12/13

15:00

6701

يعقوب

نظري

119

1397/12/14

14:00

6831

فریده

شمس قهفرخی

120

1397/12/14

14:30

6832

مریم

صادقی

121

1397/12/14

15:00

6836

عباسعلی

رحمانی

122

1397/12/15

14:00

6777

مینا

جمیهری

123

1397/12/15

14:30

6834

شمسی

نصراللهی

124

1397/12/15

15:00

6591

فاطمه

فلكشاهی

تذکر 1: کلیه متقاضیان ؛ مکلفند قبل از انجام ثبت نام در سامانه الکترونیکی سنهاب ، آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه را به دقت مطالعه نموده تا صرفاً در صورت داشتن شرایط ماده 3 آیین نامه مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند در غیر اینصورت ، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا زمان صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات ، مدارك ، مستندات ، منطبق با شرايط و ضوابط آیین نامه نبوده یا آنکه حایز شرایط حضور در مصاحبه و یا دریافت پروانه نمی باشند، فرآيند ثبت نام وی  كان لم يكن تلقي گرديده و مسئوليت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

تذکر 2 : متقاضیان اخذ پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ملزم به شرکت در اولین دوره آموزشی تخصصی - توجیهی و دریافت گواهینامه قبولی دوره بوده و سپس حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه آموزشی تخصصی- توجیهی ، مکلفند نسبت به تکمیل پرونده جهت اخذ پروانه اقدام نمایند.

تذكر 3 : متقاضیان باید نیم ساعت قبل از زمان تعيين شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهي سابقه فعاليت، اصل مدرك تحصيلي، اصل كارت ملي و اصل كارت انجام خدمت وظيفه جهت شركت در مصاحبه تخصصی به نشاني : خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)- نبش كوچه مريم - بيمه مركزي ج.ا.ايران - طبقه 9 - اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مراجعه نماید.

تذکر 4 : مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.


٠٩:٤٠ - يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧    /    شماره : ٣٢٢٤    /    تعداد نمایش : ٣٢٧٥