چاپ        ارسال به دوست

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه در نوبت زمستان (ثبت نام شده در سامانه الکترونیکی سنهاب سال 1397) - رعایت ضوابط ذیل جدول برای کلیه متقاضیان الزامی است.

ردیف

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

کد رهگیری

نام

نام خانوادگی

1

1397/10/22

14:00

6556

عباس

جعفری فردبیدگلی

2

1397/10/22

14:30

6566

انوشیروان

كرمانی نژاد

3

1397/10/22

15:00

6594

عبدالرضا

جعفرزاده

4

1397/10/22

15:30

6621

فرخ

نكو

5

1397/10/23

14:00

6643

احمد

حسني

6

1397/10/23

14:30

6645

اصغر

عليزاده شخطلو

7

1397/10/23

15:00

6679

محمدحسین

اكبرزاده

8

1397/10/23

15:30

6632

مرتضي

محمدزاده

9

1397/10/24

14:00

6706

رحیم

اسمعیلی كلهری

10

1397/10/24

14:30

6708

محمدحسین

بختیارامینی

11

1397/10/24

15:00

6714

محمد

گوهری مطلق

12

1397/10/24

15:30

6685

كیانوش

محمدیان

13

1397/10/25

14:00

6744

زینب

علامتی

14

1397/10/25

14:30

6748

نصراله

بیات

15

1397/10/25

15:00

6725

حسین

جعفری دمیرچلو

16

1397/10/25

15:30

6775

محمدجعفر

شاه علی

17

1397/10/25

16:00

6843

مرتضی

مهری

18

1397/10/29

14:00

5841

مجتبی

كلاه چی

19

1397/10/29

14:30

6691

سيدبختيار

قاسمي فرد

20

1397/10/29

15:00

6531

محسن

محمدي اصل

21

1397/10/30

14:00

6753

مهرنوش

ساوهءدربندسری

22

1397/10/30

14:30

6808

احمدعلی

میربادین

23

1397/11/01

14:00

6530

نبي اله

عبادي

24

1397/11/01

14:30

5121

احمد

نوری

25

1397/11/01

15:00

6557

عبدالمحمد

مؤذن

26

1397/11/01

15:30

6561

علي

رحماني اقدم

27

1397/11/02

14:00

6572

منوچهر

عطاپورآسیابر

28

1397/11/02

14:30

6559

اميرحسين

اهرابي زاد

29

1397/11/02

15:00

6622

محمدرضا

البرزی

30

1397/11/02

15:30

6729

رضا

قائمی

31

1397/11/03

14:00

6539

سيدعارف

حسيني

32

1397/11/03

14:30

6543

مهدي

قاسمي زاده

33

1397/11/03

15:00

6778

وحيده

ازغدي طوسي

34

1397/11/03

15:30

6524

فروزان

خانی سروناوی

35

1397/11/06

14:00

6521

علي

شجاعي باغيني

36

1397/11/06

14:30

5064

عبدالاحد

یشمی

37

1397/11/06

15:00

6538

محمدعلی

فصیحی نژاد

38

1397/11/06

15:30

6525

سهيل

پورفلاح

39

1397/11/07

14:00

6582

بهزاد

لطفی بینی

40

1397/11/07

14:30

6586

محمدرضا

خبازتمیمی

41

1397/11/07

15:00

6238

مسعود

حاجی براتی

42

1397/11/07

15:30

6626

كورش

الیاسی بختیاری

43

1397/11/08

14:00