چاپ        ارسال به دوست

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای بهار و تابستان 1398

اسامی متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه در نوبت بهار و تابستان سال 1398 - رعایت ضوابط ذیل جدول برای کلیه متقاضیان الزامی است.

ردیف

کد رهگیری

نام

نام خانوادگی

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

1

6985

ابراهیم

روزبهانی

1398/02/28

14:00

2

7198

عبداله

ساعدی

1398/02/28

14:30

3

7280

مرتضي

عيسي كاكرودي

1398/02/28

15:00

4

6311

علیرضا

بهروش

1398/02/28

15:30

5

7269

رسول

مقتدربهاری

1398/02/29

14:00

6

7068

هادی

عنایتی

1398/02/29

14:30

7

7122

عباس

احمدی

1398/02/29

15:00

8

7085

بهروز

اردلانی

1398/02/29

15:30

9

6430

ابوالفضل

بدیعی النجقی

1398/02/30

14:00

10

7260

عباس

كریمخانی

1398/02/30

14:30

11

7032

بشير

بشيري

1398/02/30

15:00

12

7219

احمد

سازگار

1398/02/30

15:30

13

6080

سیدعباس

موسوی زاده

1398/02/31

14:00

14

6863

سیدمجیب الدین

میركاظمی

1398/02/31

14:30

15

6928

محمد

وطن خواه

1398/02/31

15:00

16

6913

فرهاد

اصلانی

1398/02/31

15:30

17

6372

یابر

مدنی فرد

1398/03/01

14:00

18

5100

جمشيد

احمدي

1398/03/01

14:30

19

7097

رضا

افرادی قادی

1398/03/01

15:00

20

7066

سیدمحمود

موسوی

1398/03/01

15:30

21

7209

محمدجواد

معظمی گودرزی

1398/03/06

14:00

22

6894

غلامعلي

مشعوف

1398/03/06

14:30

23

6461

حسين

نجات بخشي

1398/03/06

15:00

24

6742

همایون

تزئین

1398/03/06

15:30

25

7129

اسمعيل

روشني

1398/03/07

14:00

26

7147

عليرضا

ربيع نژاد

1398/03/07

14:30

27

7181

بهروز

فرهای

1398/03/07

15:00

28

6903

مریم

رجب

1398/03/07

15:30

29

6938

حبيب اله

معمم

1398/03/08

14:00

30

6992

رضا

حسنی علیائی

1398/03/08

14:30

31

6996

احمد

اغتفاری

1398/03/08

15:00

32

6044

روح الله

سلمانیان مقدم نیاسری

1398/03/08

15:30

33

6891

احسان

محمدپور

1398/03/11

14:00

34

7064

سامان

شيخ آقائي

1398/03/11

14:30

35

6498

مرتضی

طهماسبی

1398/03/11

15:00

36

6882

حسین

عجم اكرامی

1398/03/11

15:30

37

7248

مسعود

بهرامي

1398/03/12

14:00

38

6960

محمدعلي

بزي

1398/03/12

14:30

39

7055

عباس

مهاجربسطامي

1398/03/12

15:00

40

7003

محمد

شیخ ویسی نظامی

1398/03/12

15:30

41

7024

عباسعلی

عباسی

1398/03/18

14:00

42

7186

امير

برادران كارزان سنگي

1398/03/18

14:30

43

7168

سروش

حسین نژاد

1398/03/18

15:00

44

7189

محمدحسین

ضرابی

1398/03/18

15:30

45

6880

علی

نوروزی راد

1398/03/19

14:00

46

7140

حمیدحسین

صحت بخش

1398/03/19

14:30

47

7127

سعيد

نعمتي

1398/03/19

15:00

48

7096

قاسم

به روزی

1398/03/19

15:30

49

7161

رجب

پورپلوان

1398/03/20

14:00

50

6896

غلامرضا

افزاء

1398/03/20

14:30

51

6884

محمدحسن

عسگری

1398/03/20

15:00

52

7023

علی اكبر

شفیعی

1398/03/20

15:30

53

7135

لیلا

چراغ پور

1398/03/21

14:00

54

5117

سعید

اسلامی

1398/03/21

14:30

55

6133

محمد

بیگی هرچگانی

1398/03/21

15:00

56

7180

محمدابراهيم

اسلامي

1398/03/21

15:30

57

7229

ابوطالب

نافه مشكین

1398/03/25

14:00

58

5128

مهرداد

آریافر

1398/03/25

14:30

59

7002

علی

اسماعیلی پرشكوه

1398/03/25

15:00

60

7132

محمدرضا

داودی مقدم

1398/03/25

15:30

61

6876

آريا

نيكخواه

1398/03/26

14:00

62

7149

غلامرضا

ابراهیمی

1398/03/26

14:30

63

6883

سعید

عباسقلی دولابی

1398/03/26

15:00

64

6909

حسين

مهري

1398/03/26

15:30

65

6912

علی

اسماعیل زاده

1398/03/27

14:00

66

6930

حسن

فرضعلی زاده

1398/03/27

14:30

67

6971

صمد

كاری

1398/03/27

15:00

68

5882

عطاءاله

شیرانی بیدآبادی

1398/03/27

15:30

69

7074

فريدون

معصومي

1398/03/28

14:00

70

7080

جمال

اسماعیل زاده خشكبار

1398/03/28

14:30

71

6969

سهيل

پورفلاح

1398/03/28

15:00

72

7095

محمد

حاجی احمدی

1398/03/28

15:30

73

5972

بابك

قادری

1398/03/29

14:00

74

6940

محمدرضا

خبازتمیمی

1398/03/29

14:30

75

6951

حسين

رحيمي سوسهاب

1398/03/29

15:00

76

7011

سیدوریا

قریشی

1398/03/29

15:30

77

7167

محمدكاظم

وثاقي قراملكي

1398/04/01

14:00

78

7050

مهدی

مرزبانی

1398/04/01

14:30

79

7202

فرهاد

تبریزی

1398/04/01

15:00

80

7094

جهانگیر

افشار

1398/04/01

15:30

81

6935

مرتضی

مدرسی

1398/04/02

14:00

82

5895

سیاوش

رشته دراز

1398/04/02

14:30

83

7249

علی

فیاض

1398/04/02

15:00

84

7044

سعید

عسكری

1398/04/02

15:30

85

7230

سمیه

ایمانی امیرآباد

1398/04/03

14:00

86

6957

فرشته

محزون قدیری

1398/04/03

14:30

87

5792

محمد

آقاجانی

1398/04/03

15:00

88

7099

محمدرضا

فلاح

1398/04/03

15:30

89

7007

اميد

زينالي ملايوسفي

1398/04/04

14:00

90

7174

حمیدرضا

نصرالهی

1398/04/04

14:30

91

6238

مسعود

حاجی براتی

1398/04/04

15:00

92

7164

حبیب

لطف الهی یقین

1398/04/04

15:30

93

6440

علی

اخوان مهدوی

1398/04/09

14:00

94

7195

اردشیر

بازگیرفرد

1398/04/09

14:30

95

6962

الیاس

پیلوا

1398/04/09

15:00

96

7038

رضا

ميرزائي

1398/04/09

15:30

97

7061

محمود

حيدري

1398/04/10

14:00

98

6953

سعید

رسولیان

1398/04/10

14:30

99

7121

مهدی

حدادی

1398/04/10

15:00

100

7016

عبدالخليل

قره پور

1398/04/10

15:30

101

7268

علی

ابراهیم زاده حسن آبادی

1398/04/11

14:00

102

6927

عاليشان

تيموري

1398/04/11

14:30

103

6916

سیدمرتضی

ابوترابی

1398/04/11

15:00

104

6025

محمدعلی

زارع زاده

1398/04/11

15:30

105

6272

علیرضا

مهدوی

1398/04/12

14:00

106

6214

عبداله

میرزاده اهری

1398/04/12

14:30

107

6235

هاشم

نورمحمداهری

1398/04/12

15:00

108

6988

علی

جهان پاك

1398/04/12

15:30

109

7037

داود

مرادی

1398/04/15

14:00

110

7104

پرویز

سعیدعسكری

1398/04/15

14:30

111

6887

سعیده

محمدی

1398/04/15

15:00

112

6981

حمیدرضا

صدیقی

1398/04/15

15:30

113

7199

علی

حنیفه

1398/04/16

14:00

114

5129

داود

رحیمی

1398/04/16

14:30

115

7101

هادی

عارفی

1398/04/16

15:00

116

6873

محمود

عابدینی سانیجی

1398/04/16

15:30

117

7272

حسین

نظری

1398/04/17

14:00

118

6815

رسول

حسنی فرد

1398/04/17

14:30

119

6933

فاطمه

محمدی

1398/04/17

15:00

120

6901

الهام

بيك

1398/04/18

14:00

121

6911

اكرم

شاكری

1398/04/18

14:30

122

6547

شمسی

چرخچی

1398/04/18

15:00

123

6866

زهره

حیدرزاده

1398/04/18

15:30

124

6978

فاطمه

علی تبار

1398/04/19

14:30

125

6926

علی

محمدنجد

1398/04/19

15:00

126

7006

مهدی

فرح پور

1398/04/19

15:30

127

7105

ابراهیم

سرور

1398/04/22

14:00

128

7123

مریم

عطائی

1398/04/22

14:30

129

7151

مهدی

محمدی نسب

1398/04/22

15:00

130

7150

محمود

نصوحی

1398/04/22

15:30

131

7152

پریا

خدابنده لوی حیدرآباد

1398/04/23

14:00

132

7156

ملیحه

ابطحی

1398/04/23

14:30

133

7169

بهنام

نصرآزادانی

1398/04/23

15:00

134

7179

مهشید

میرزائی چرخی

1398/04/23

15:30

135

7298

سمیرا

ملاشفیع

1398/04/24

14:00

136

7060

فهیمه

عبدی نژاد

1398/04/24

14:30

137

7256

الهام

قاسمی

1398/04/24

15:00

138

7288

مائده

تقی زاده كجانی

1398/04/24

15:30

139

7110

شیرمراد

حسنوند

1398/04/25

14:00

140

7070

علی

زرین

1398/04/25

14:30

141

7234

كاتیا

جمشیدیان

1398/04/25

15:00

142

6918

امیر

نوری

1398/04/25

15:30

143

6958

مرتضي

حاج صادقي

1398/04/26

14:00

144

6974

حسین

عهدی

1398/04/26

14:30

145

6906

فاطمه

ورجيني

1398/04/26

15:00

146

6919

الهام

فرهمندفرخد

1398/04/26

15:30

147

7190

مینا

شورگشتی

1398/04/29

14:00

148

7263

هاشم

استرابي

1398/04/29

14:30

149

7196

احمد

دلخواه

1398/04/29

15:00

150

7155

علیرضا

چیت ساز

1398/04/29

15:30

151

7058

علی اكبر

حسام

1398/04/30

14:00

152

6870

محسن

نارمكي

1398/04/30

14:30

153

7004

لیلا

صادقی بیدمشكی

1398/04/30

15:00

154

6146

نسیبه

حشمتی

1398/04/30

15:30

155

6895

روح اله

كرداری یامچی

1398/04/31

14:00

156

6834

شمسی

نصراللهی

1398/04/31

14:30

157

7128

پریسا

شیری یگانه

1398/04/31

15:00

158

7013

ليلا

اميني تبار

1398/04/31

15:30

159

6885

سمیرا

عمادی نسب

1398/05/01

14:00

160

6934

نیره

زاهدی

1398/05/01

14:30

161

7171

نازنین

رائین

1398/05/01

15:00

162

7130

علي رضا

درودچي

1398/05/01

15:30

163

7205

محبوبه

سعدالدین

1398/05/02

14:00

164

6956

ركسانا

فرامرزی

1398/05/02

14:30

165

6869

میلاد

مقدسی

1398/05/02

15:00

166

6892

بهرام

ودودي مفيد

1398/05/07

15:30

167

6997

سعید

رجبی یان

1398/05/08

14:00

168

6959

سهیلا

خیام باشی

1398/05/08

14:30

169

7194

ابراهیم

ایران نژاد

1398/05/08

15:00

170

7138

محبوب

جلیل پورثمرین

1398/05/09

14:00

171

6970

ابوالقاسم

قرائي

1398/05/09

14:30

172

7141

حجت

جمشیدی نویری

1398/05/09

15:00

173

6875

حسین

ذوالفقاری عزیزی

1398/05/09

15:30

174

6973

علی

عابدینی

1398/05/12

14:00

175

6509

میراحمد

عدنانی اسكوئی

1398/05/12

14:30

176

7049

فرهاد

بندری

1398/05/12

15:00

177

7077

انورآقا

خداویردی آفاقی

1398/05/12

15:30

178

6418

محمدحسين

سلطاني

1398/05/13

14:00

179

5098

محمد

گوهری مطلق

1398/05/13

14:30

180

7111

امیرحسین

یعسوبی

1398/05/13

15:00

181

7217

حميدرضا

شادمان

1398/05/14

14:00

182

7285

محمد

مسافر

1398/05/14

14:30

تذکر 1: متقاضی مکلف است قبل از انجام ثبت نام درسامانه الکترونیکی سنهاب ، آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه را به دقت مطالعه نموده تا صرفاً در صورت دارا بودن شرایط ماده 3 آیین نامه مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. چنانچه تا مرحله صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای ، مشخص گردد اطلاعات ، مدارك ، مستندات ارسالی منطبق با ضوابط آیین نامه نمی باشند، فرآيند ثبت نام وی  كان لم يكن تلقي گرديده و مسئوليت آن برعهده متقاضی خواهد بود.

تذکر 2: اعتبار گواهی آزمون کتبی و گواهی دوره آموزشی تخصصی - توجیهی دو/2 سال می باشد. متقاضی  ظرف مدت اعتبار گواهی های مذکور باید موفق به کسب نمره قبولی در مصاحبه تخصصی گردیده و نیز نسبت به تکمیل پرونده به منظور دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای اقدام نماید.

تذكر 3: متقاضی باید 30 دقیقه قبل از زمان تعيين شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهي سابقه فعاليت، اصل مدرك تحصيلي، اصل كارت ملي و اصل كارت انجام خدمت وظيفه جهت شركت در مصاحبه تخصصی به نشاني : خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)- نبش كوچه مريم - بيمه مركزي ج.ا.ايران - طبقه 9 - اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مراجعه نماید.

 


١٤:٢٩ - شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٨    /    شماره : ٣٣١١    /    تعداد نمایش : ٣٠٦٥پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین