بیمه ایران

بیمه ایران

آدرس سایت

www.iraninsurance.ir

شماره تلفن

۸۶۷۱۱۰۰۰ -۰۹۶۶۸

روابط عمومی

۸۶۷۱۱۲۰۲

مدير عامل

محسن پوركياني

رئيس هيئت مديره

محسن پوركياني

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

محسن پوركياني

اكبر افتخاري علی آبادی

رضا كاظمي تكليمي

منصورعلي رحيمي باغ ابريشمي

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

محمد زاهدنیا

غیر زندگی

محمد زاهدنیا

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مجید رحمتی ( مدیر بیمه های مسئولیت و حمل و نقل )

محمدحسن اناری ( مدیر بیمه های اشخاص )

اسمعیل محتشم ( مدیر بیمه های اموال )

محمدمهدی کیامهر ( مدیر امور مالی )

عباسعلی فراشیانی ( مدیر بیمه های اتومبیل )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

سيمين محمودي ( اکچوئر داخلی در بیمه های زندگی )

تاريخ صدور پروانه

۱۳۱۴/۰۸/۱۵

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

مركزاصلي شركت درتهران،ونك، خيابان شيراز جنوبي، خيابان برزيل غربي، پلاك ۵۱ ،كد پستي:۱۹۱۴۸۳۵۸۵۱