بیمه رازی

بیمه رازی

آدرس سایت

www.razi24.ir

شماره تلفن

۸۶۷۵۷۰۰۰

روابط عمومی

86757302

مدير عامل

سیدمجید بختیاری

رئيس هيئت مديره

بهمن یزدخواستی

نايب رئيس هيئت مديره

افشين تيرداد لسكوكلايه

اعضای اصلی هيئت مديره

افشين تيرداد لسكوكلايه

بهمن یزدخواستی

طهماسب مظاهری خورزنی

سیدمجید بختیاری

امیر رضا واعظی آشتیانی

اعضا علی البدل هيئت مديره

ندارد

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

نيلوفر ارزش ( مـدير بيـمه‌هاي مسئوليت )

سهيلا شرفي ( مـدير بيـمه‌هاي باربري، كشتي و هواپيما )

عباس رنجبر كلهرودي ( مـدير بيـمه‌هاي عمر و حادثه )

صادق صدیقی ( مدیر بیمه های اتومبیل )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۲/۰۲/۲۸

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران، خيابان گاندي، خيابان سيزدهم، پلاك ۱۴