بیمه سامان

بیمه سامان

آدرس سایت

www.si24.ir

شماره تلفن

۸۹۴۳

روابط عمومی

مدير عامل

احمد رضا ضرابيه

قائم مقام مدير عامل

ندارد

رئيس هيئت مديره

علي ضيايي اردكاني

نايب رئيس هيئت مديره

احمد مجتهد

اعضای اصلی هيئت مديره

علي ضيايي اردكاني

احمد مجتهد

علي ارجمندي

خسرو فخيم هاشمي

احمدرضا ضرابيه

اعضا علی البدل هيئت مديره

حسين واعظ قمصري

علي غضنفري مقدم

معاون فنی

زندگی

مهدي فلاح

غیر زندگی

مهدي فلاح

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

شیما آرا (مدير فني بيـمه‌هاي عمر، اندوخته ساز و حوادث)

محمد اباذريان طهراني (مـدير فني بيـمه‌هاي اتومبيل)

علي صرفي (مـدير فني بيـمه‌هاي مسئوليت)

محمدرضا آقاجاني (مـدير فني بيـمه‌هاي مهندسي و خاص)

فريبا نقي پور (مـدير فني بيـمه‌هاي آتش سوزي)

بهزاد گل خو (مدير فني بيـمه‌هاي باربري)

محمدحسين كوچه باغي (مدير امور مالي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

ميثم آرامي

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

شيماء آراء اكچوئر داخلي بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۱۲/۱۱

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

خيابان خالد اسلامبولي (وزراي سابق)، شماره ۱۱۳

نمابر

۸۸۷۰۰۲۰۵