بیمه سامان

بیمه سامان

آدرس سایت

www.si24.ir

شماره تلفن

۸۹۴۳

روابط عمومی

89433827

مدير عامل

احمد رضا ضرابيه

رئيس هيئت مديره

علي ضيايي اردكاني

نايب رئيس هيئت مديره

احمد مجتهد

اعضای اصلی هيئت مديره

علي ضيايي اردكاني

احمد مجتهد

علي ارجمندي

خسرو فخيم هاشمي

احمدرضا ضرابيه

اعضا علی البدل هيئت مديره

حسين واعظ قمصري

علي غضنفري مقدم

معاون فنی

زندگی

شیما آراء

غیر زندگی

مهدي فلاح

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

محمد اباذريان طهراني ( مـدير بيـمه‌هاي اتومبيل )

علي صرفي ( مـدير بيـمه‌هاي مسئوليت )

محمدرضا آقاجاني ( مـدير بيـمه‌هاي مهندسي و خاص )

فريبا نقي پور ( مـدير بيـمه‌هاي آتش سوزي )

معصومه طاهر مازندرانی ( مدير بيـمه‌هاي باربري، کشتی و هواپیما )

فرهاد برخی (مدير مالي)

محمد فاضل ( مسئول اتکایی )

فرهاد اسکندری ( مدیر بیمه های درمان )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

شيماء آراء اكچوئر داخلي بيمه هاي زندگي

جمیل صیدیمرادی اكچوئر داخلي بيمه هاي غیرزندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۱۲/۱۱

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

خيابان خالد اسلامبولي (وزراي سابق)، شماره ۱۱۳

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین