بیمه دی

بیمه دی

آدرس سایت

www.dayins.com

شماره تلفن

۲۳۱۳

روابط عمومی

23131260

مدير عامل

محمدرضا کشاورز

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

شرکت آتیه سازان دی

بانك دي با نمايندگي محمد كاشاني

شركت ليزينگ دي با نمايندگي مجتبی حیدری

شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با نمايندگي عباسعلي بني‌صفّار

شركت تجارت گستر فرداد با نمايندگي محمدرضا کشاورز

اعضا علی البدل هيئت مديره

ندارد

معاون فنی

زندگی

عباسعلي بني‌صفّار

غیر زندگی

عباسعلي بني‌صفّار

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

محمد رضا دهقاني ( مـدير بيـمه‌هاي اشخاص به جز عمر و پس انداز) 

الهه صادقي ( مـدير بيـمه‌هاي آتش سوزي و مهندسي )

هنگامه بخشي ( مـدير  بيـمه‌هاي مسئوليت )

مرتضي شكوري ( مـدير بيـمه‌هاي عمر انفرادي )

محمد علی رجبی علیائی ( مدیر بیمه های خودرو )

ويدا علي كوثرزاده ( مدیر بیمه های اتکایی )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

زهرا ايزدي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۱۲/۰۴

نوع فعاليت

زندگي و غير زندگي

تماس با بیمه

آدرس

بلوار ميرداماد، بين خيابان نفت و بزرگراه مدرس، پلاك ۲۴۱