بیمه ملت

بیمه ملت

آدرس سایت

www.melat.ir

شماره تلفن

۸۸۸۷۸۴۷۱

روابط عمومی

88791001

مدير عامل

رئيس هيئت مديره

علیرضا ابراهیم پور

نايب رئيس هيئت مديره

داود قاسمپور دیزجی

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري كيا مهستان با نمایندگی بهزاد قنبری

شركت سرمايه گذاري صدر تامين با نمایندگی داود قاسمپور دیزجی

شركت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري با نمایندگی علیرضا ابراهیم پور

شركت سرمايه گذاري انديشه محوران با نمایندگی سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد

شركت نوآوران مدیریت سبا

اعضا علی البدل هيئت مديره

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 

معاون فنی

زندگی

محمدمهدي اماني

غیر زندگی

اميد معظمي گودرزي

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسعود اورنگ خديوي ( مـدير بيـمه‌هاي اشخاص )

مجید گرشاسبی ( مـدير بيـمه‌هاي درمان )

حميدرضا علي محمدي ( مدير بيـمه‌هاي مهندسي و انرژي )

يعقوب عظيمي ( مدير بيـمه‌هاي مسئوليت )

محسن قره خاني ( مدير بيـمه‌هاي اتكايي )

ريحانه جناتي كاشاني ( مدير بيـمه‌هاي زندگي )

مرتضي گودرزي ( مـدير بيـمه‌هاي باربري )

پريا الوندي پور ( مدير بيمه هاي آتش سوزي )

علي گندم گون ( مدير بيمه هاي خودرو )

روح اله شاهزاده احمدی ( مدیر بیمه های عمر و حوادث )

حسن هاشمی ( مسئول امور مالی )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

فاطمه نصيري (اكچوئر داخلي بیمه های غيرزندگي)

اورینب افروز کلاردهی (اكچوئر داخلي بیمه های زندگي)

 

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۲/۰۹/۰۴

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران- کاووسیه - خیابان گاندی جنوبی - بزرگزراه شهید حقانی - پلاك 48 – طبقه همکف - کد پستی 1517973911