بیمه نوین

بیمه نوین

آدرس سایت

www.novininsurance.com

شماره تلفن

۲۲۲۵۸۰۴۶-۵۳

روابط عمومی

۲۲۲۷۱۷۳۱

مدير عامل

حسين كريمخان زند

قائم مقام مدير عامل

ندارد

رئيس هيئت مديره

حسن معتمدي

نايب رئيس هيئت مديره

عيسي شهسوار خجسته

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران با نمايندگي عيسي شهسوار خجسته

شركت توسعه صنايع بهشهر با نمايندگي جواد گيوه چين كوهي

بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علیرضا بلگوری

شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علي دهقاني

شركت پيمانكاري بين المللي استراتوس با نمايندگي نصراله طهماسبي آشتياني

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر با نمايندگي مسعود اژيه

شركت تأمين مسكن نوين با نمايندگي سهراب ميرفخرايي

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

پروين احمديان باغبادراني

مديران فنی

مصطفي آقا رضي (مـدير فني بيـمه‌هاي مسئوليت)

عسگر معزي فوشه بلاغ (مـدير فني بيـمه‌هاي باربري)

محسن ثابت (مـدير فني بيـمه‌هاي مهندسي)

ابوالفضل جهانديده (مـدير فني بيـمه‌هاي اتومبيل)

وحيدرضا جمالي (مـدير فني بيـمه‌هاي عمر انفرادي)

شقايق ديلمي پور (مدير امور مالي) 

سيد محسن حسيني (مدير فني بيمه هاي گروهي اشخاص)

عليرضا غلامي فخبي (مدير فني بيمه هاي آتش سوزي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

وحيدرضا جمالي اكچوئر داخلي داخلي در بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك ۱۱

نمابر

۲۲۹۲۳۸۴۶