بیمه نوین

بیمه نوین

آدرس سایت

www.novininsurance.com

شماره تلفن

۲۲۲۵۸۰۴۶-۵۳

روابط عمومی

22901933

مدير عامل

حسين كريمخان زند

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

عيسي شهسوار خجسته

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت بین المللی پیمانکاری استراتوس با نمايندگي عيسي شهسوار خجسته

شركت توسعه صنايع بهشهر با نمايندگي جواد گيوه چين كوهي

بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علیرضا بلگوری

شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علي دهقاني

شركت تامین آتیه درخشان نوین با نمايندگي نصراله طهماسبي آشتياني

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر با نمايندگي مسعود اژيه

شركت تأمين مسكن نوين

معاون فنی

وازگن بدروسیان

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

محسن ثابت ( مـدير بيـمه‌هاي مهندسي )

ابوالفضل جهانديده ( مـدير  بيـمه‌هاي اتومبيل )

وحيدرضا جمالي ( مـدير فني بيـمه‌هاي عمر انفرادي )

شقايق ديلمي پور ( مدير امور مالي ) 

سيد محسن حسيني ( مدير فني بيمه هاي گروهي اشخاص )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

فاطمه امدادی اكچوئر داخلي بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك ۱۱

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین