بیمه نوین

بیمه نوین

آدرس سایت

www.novininsurance.com

شماره تلفن

۲۲۲۵۸۰۴۶-۵۳

روابط عمومی

22901933

مدير عامل

حسين كريمخان زند

قائم مقام مدير عامل

ندارد

رئيس هيئت مديره

حسن معتمدي

نايب رئيس هيئت مديره

عيسي شهسوار خجسته

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران با نمايندگي عيسي شهسوار خجسته

شركت توسعه صنايع بهشهر با نمايندگي جواد گيوه چين كوهي

بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علیرضا بلگوری

شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين با نمايندگي علي دهقاني

شركت پيمانكاري بين المللي استراتوس با نمايندگي نصراله طهماسبي آشتياني

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر با نمايندگي مسعود اژيه

شركت تأمين مسكن نوين با نمايندگي سهراب ميرفخرايي

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

پروين احمديان باغبادراني

مديران فنی

عسگر معزي فوشه بلاغ (مـدير فني بيـمه‌هاي باربري)

محسن ثابت (مـدير فني بيـمه‌هاي مهندسي)

ابوالفضل جهانديده (مـدير فني بيـمه‌هاي اتومبيل)

وحيدرضا جمالي (مـدير فني بيـمه‌هاي عمر انفرادي)

شقايق ديلمي پور (مدير امور مالي) 

سيد محسن حسيني (مدير فني بيمه هاي گروهي اشخاص)

عليرضا غلامي فخبي (مدير فني بيمه هاي آتش سوزي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

وحيدرضا جمالي اكچوئر داخلي داخلي در بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك ۱۱

نمابر

۲۲۹۲۳۸۴۶