بیمه ما

بیمه ما

آدرس سایت

www.bimehma.ir

شماره تلفن

۸۶۹۰

روابط عمومی

مدير عامل

حجت بهاری فر

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

حمید تاجیک باغخواص

نايب رئيس هيئت مديره

منوچهر كبيري

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت با نمايندگي حمید تاجیک باغخواص

شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان با نمايندگي حجت بهاري فر

شركت اقتصادگستر قهرمان با نمايندگي منوچهر كبيري

شركت تعاوني خردمندان صابر عصر با نمایندگی علیرضا هادی

شركت تدبيرگران بهساز ملت

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت تعاوني معين آتيه خواهان

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت

معاون فنی

زندگی

اميرحسين قرباني

غیر زندگی

اميرحسين قرباني

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

فروزان رادمهر (مدیر صدور بیمه های اشخاص به استثنای بیمه های عمر و سرمایه گذاری)

احسان بحرالعلوم طباطبايي (مـدير بيـمه‌هاي مهندسي)

امير كهن (مـدير بيـمه‌هاي اتومبيل)

مصطفي آقا رضي (مـدير بيـمه‌هاي مسئوليت)

سيدمهران انوري (مـدير بيـمه‌هاي آتش سوزي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

وحيد مرادي اكچوئر داخلي در بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۰/۰۴/۱۵

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران ميدان ونك ابتداي خيابان ونك شماره ۹

نمابر

۸۸۱۹۲۷۰۶