بیمه ما

بیمه ما

آدرس سایت

www.bimehma.ir

شماره تلفن

۸۶۹۰

روابط عمومی

مدير عامل

حجت بهاری فر

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

منوچهر كبيري

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت با نمايندگي محمدتقي صمدي

شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان با نمايندگي حجت بهاري فر

شركت اقتصادگستر قهرمان با نمايندگي منوچهر كبيري

شركت تدبيرگران بهساز ملت

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت تعاوني معين آتيه خواهان

شركت تعاوني خردمندان صابر عصر

معاون فنی

زندگی

اميرحسين قرباني

غیر زندگی

اميرحسين قرباني

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

شمسي چرخچي (مـدير فني صدور بيـمه‌هاي درمان، عمر و حوادث گروهي)

احسان بحرالعلوم طباطبايي (مـدير فني بيـمه‌هاي مهندسي)

امير كهن (مـدير فني بيـمه‌هاي اتومبيل)

سعيد طاهري (مـدير فني بيـمه‌هاي مسئوليت)

سيدمهران انوري (مـدير فني بيـمه‌هاي آتش سوزي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

وحيد مرادي اكچوئر داخلي در بيمه هاي زندگي

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۰/۰۴/۱۵

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران ميدان ونك ابتداي خيابان ونك شماره ۹

نمابر

۸۸۱۹۲۷۰۶