بیمه اتکائی ایرانیان

بیمه اتکائی ایرانیان

آدرس سایت

www.iranianre.com

شماره تلفن

۸۸۶۲۸۶۱۱-۱۶

روابط عمومی

مدير عامل

سيد محمد آسوده خلجاني

قائم مقام مدير عامل

ندارد

رئيس هيئت مديره

رسول سعدي

نايب رئيس هيئت مديره

سيد محمد آسوده خلجاني

اعضای اصلی هيئت مديره

سيد محمد آسوده خلجاني

حجت پوستين چي

بانك سرمايه با نمايندگي رسول سعدي

محمد ميهن يار

شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد با نمايندگي مجتبي كباري

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

محمد ميهن يار

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

محمد ميهن يار

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

ندارد

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۸/۱۲/۲۵

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران – خيابان ملاصدرا– خيابان شيراز شمالي - خيابان زاينده رود - پلاك ۵ كد پستي ۱۹۹۱۶۳۴۴۹۱

نمابر

۸۸۶۲۸۶۱۷