بیمه اتکایی امین

بیمه اتکایی امین

آدرس سایت

www.aminre.ir

شماره تلفن

۸۸۸۷۷۶۲۲

روابط عمومی

88885773

مدير عامل

سيدمصطفي كيايي

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

سیدمصطفی کیائی

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت مديريت مراكز اقامتي مهر سياحت سبا

شركت سهامي بيمه آسيا

شركت سرمايه گذاري خارجي ايران با نمايندگي احمد توکل مقدم

شركت سهامي بيمه ايران

شركت سهامي بيمه البرز با نمايندگي سيدمصطفي كيايي

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت سهامي بيمه دانا به نمايندگي سياوش سعيديان راد

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

ندارد

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

ندارد

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۰۲/۱۲

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران - بلوار آفريقا - خيابان قباديان شرقي - پلاك ۱