بیمه حافظ

بیمه حافظ

آدرس سایت

www.hafezinsurance.ir

شماره تلفن

تلفن‌هاي تماس تهران:۹۰-۲۲۹۲۵۴۸۱ -۴۲-۲۲۹۰۵۲۳۸ تلفن دفتر كيش:۴-۰۷۶۴۴۴۵۵۶۳۱

روابط عمومی

۰۲۱-۲۲۹۲۵۴۸۱-۹ داخلي ۶۰۲

مدير عامل

عبدالرسول عطائي

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

سيدعباس نوربخش

نايب رئيس هيئت مديره

مهران ارژنگ مفرد

اعضای اصلی هيئت مديره

محمدعلي آستانه

مهران ارژنگ مفرد

سيدعباس نوربخش

احمد دشتي

شركت پترو ماد سبز كيش به نمايندگي فضل اله جمالو

اعضا علی البدل هيئت مديره

بهزاد هاشمي

سيدعليرضا عظيمي پور

معاون فنی

زندگی

روح اله عظيمي گل تپه

غیر زندگی

روح اله عظيمي گل تپه

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

سید مجتبی کریمی. (مدیر امور مالی)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۰۳/۱۳

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر ارتباطي تهران: تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد دستجردي خيابان صبر تقاطع شادي پلاك ۸ كدپستي ۱۹۱۳۷۱۳۵۴۴ نشاني دفتر مركزي: جزيره كيش، خيابان سنايي بلوار انديشه ساختمان حافظ تلفن ۰۷۶۴۴۴۵۵۶۳۱

نمابر

۰۲۱-۲۶۴۱۳۰۸۸