بیمه حافظ

بیمه حافظ

آدرس سایت

www.hafezinsurance.ir

شماره تلفن

تلفن‌هاي تماس تهران:۹۰-۲۲۹۲۵۴۸۱ -۴۲-۲۲۹۰۵۲۳۸ تلفن دفتر كيش:۴-۰۷۶۴۴۴۵۵۶۳۱

روابط عمومی

۰۲۱-۲۲۹۲۵۴۸۱-۹ داخلي ۶۰۲

مدير عامل

رئيس هيئت مديره

محمدحسین داج مر

نايب رئيس هيئت مديره

علیرضا فاطمی

اعضای اصلی هيئت مديره

شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا با نمایندگی محمدحسین داج مر

 شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال با نمایندگی محسن علی حسینی

شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال با نمایندگی علیرضا فاطمی

شرکت یکتا سرآمد گیتی با نمایندگی وحید کلانکی

شرکت گروه توسعه بازار کیمیا با نمایندگی محمود دودانگه

 

 

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۰۳/۱۳

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر ارتباطي تهران: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا)، خیابان بیست ونهم، پلاک 26 نشاني دفتر مركزي: جزيره كيش، خيابان سنايي بلوار انديشه ساختمان حافظ تلفن ۰۷۶۴۴۴۵۵۶۳۱

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین