بیمه امید

بیمه امید

آدرس سایت

www.omid-insurance.ir

شماره تلفن

دفتر تهران: تلفن: ۵۷-۸۸۹۱۹۰۵۶، ۸۸۹۱۹۰۶۰، ۸۸۸۰۵۰۹۹ شعبه مركزي: تلفن: ۴۴۲۰۱۸۴ و ۴۴۲۰۳۹۵-۰۷۶۴ فاكس ۴۴۲۰۳۹۶-۰۷۶۴ شعبه قشم: تلفن: ۵۲۲۰۴۶۶-۰۷۶۳ فاكس ۵۲۲۰۴۶۷-۰۷۶۳ نمايندگي چابهار: تلفكس: ۴۴۴۲۸۳۰-۰۵۴۵

روابط عمومی

88886829-31

مدير عامل

علي‌اكبر اكرامي

رئيس هيئت مديره

حسين فتحي اديب

نايب رئيس هيئت مديره

اميرحسين توكلي

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت بيمه دانا با نمايندگي علي‌اكبر اكرامي

شركت بيمه البرز با نمايندگي اميرحسين توكلي

شركت بيمه آسيا با نمايندگي حسين فتحي اديب

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

محمد ترابی ( مدیر بیمه های اموال و مسئولیت )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

زهرا عالی پور اکچوئر داخلی بیمه های غیرزندگی

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۳/۰۲/۱۲

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

شعبه مركزي:جزيره كيش، خيابان سنائي، بلوار انديشه، شماره ۱۰۳- صندوق پستي: ۷۴۱۷۹-۷۹۴۱۷ شعبه قشم: بلوار امام قلي خان، مجتمع نخل زرين، پلاك ۷ كد پستي ۷۹۵۱۶۱۵۶۱۳ - تلفن ۰۷۶۳- ۵۲۴۲۶۳۱ نمايندگي چابهار: مجتمع تجاري صالحيار، طبقه همكف، پلاك ۲۷۲ دفتر ارتباطي تهران: خيابان سپهبد قره ني- خيابان برادران شاداب – پلاك ۳۱ – كد پستي ۱۵۹۸۹۸۶۷۱۱