موسسه بیمه متقابل کیش

موسسه بیمه متقابل کیش

آدرس سایت

http://www.kishpandi.ir

شماره تلفن

۲۶۲۰۱۸۳۱

روابط عمومی

مدير عامل

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

اميررضا شفاعت

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۰/۰۵/۱۲

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر ارتباطي تهران : خيابان آفريقا خيابان سايه پلاك ۸۲ طبقه دوم كدپستي ۱۹۶۷۷۱۳۹۵۵

نمابر