موسسه بیمه متقابل کیش

موسسه بیمه متقابل کیش

آدرس سایت

www.kishpandi.ir

شماره تلفن

۲۶۲۰۱۸۳۱

روابط عمومی

26201831-4

مدير عامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

اميررضا شفاعت

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۰/۰۵/۱۲

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر ارتباطي تهران : خيابان آفريقا خيابان سايه پلاك ۸۲ طبقه دوم كدپستي ۱۹۶۷۷۱۳۹۵۵

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین