بیمه آسماری

بیمه آسماری

آدرس سایت

www.asmari-insurance.com

شماره تلفن

۸۸۶۴۸۶۶۵-۹

روابط عمومی

88648665-9

مدير عامل

علی رضا یزدان دوست

رئيس هيئت مديره

بهزاد ايثاري

نايب رئيس هيئت مديره

آيت اله كريمي

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت كمك رسان ايران با نمايندگي لطف اله نكوئي دستجردي

بهزاد ايثاري

آيت اله كريمي

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

علی فتحی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

سینا مهرپژوه ( مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

مريم ابوالقاسم‌جوشقاني

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

نشاني دفتر ارتباطي تهران: تهران خيابان گاندي خيابان پانزدهم پلاك ۲۴ طبقه ۳

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین