بیمه دانا

بیمه دانا

آدرس سایت

www.dana-insurance.com

شماره تلفن

۸۸۷۷۰۹۷۱-۸۰

روابط عمومی

۱۸-۸۸۷۷۷۷۱۶

مدير عامل

بيژن صادق

قائم مقام مدير عامل

ندارد

رئيس هيئت مديره

رضا جعفري

نايب رئيس هيئت مديره

بيژن صادق

اعضای اصلی هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گيلان با نمايندگي رضا جعفري

شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان جنوبي با نمايندگي اسماعيل مهدوي نيا

شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان هرمزگان با نمايندگي بيژن صادق

شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين با نمايندگي سيدمجتبي عطري

شركت هامون شمال با نمايندگي سعيد شيرزادي

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

سيد داوود حسيني

غیر زندگی

سياوش سعيديان راد

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مدير فني بيـمه‌هاي اتومبيل وحيدرضا باختري

مـدير فني بيـمه‌هاي آتش سوزي عليرضا ضيايي پور

مـدير فني بيـمه‌هاي باريري حميد عليجاني

مـدير فني بيـمه‌هاي درمان محمدحسن تديني

مـدير فني بيـمه‌هاي مهندسي، انرژي و خاص منصور حسيني

مـدير فني بيـمه‌هاي عمر و حوادث گروهي حسن صنعتي

مـدير فني بيـمه‌هاي عمر و پس انداز عزت اله حقيقتي بروجني پوريا

 مـدير فني بيـمه‌هاي مسئوليت احمد نجم آبادي

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

حسن نيكوي سميعي

خارجی

ندارد

محاسب فنی (اكچوئر)

عزت‌اله حقيقتي بروجني

تاريخ صدور پروانه

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران - خيابان گاندي، خيابان پانزدهم، ‌پلاك ۲۵

نمابر