بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه

آدرس سایت

www.melico.ir

شماره تلفن

۴۱۳۶۳۰۰۰

روابط عمومی

مدير عامل

خليل حسن زاده كمند

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

محمدابراهيم امين

نايب رئيس هيئت مديره

سیدحسین سلیمی

اعضای اصلی هيئت مديره

پرويز عقيلي كرماني

عبداله فاتح

خسرو اسمعيل زاده

هومن قويمي

سيدحسين سليمي

سيداحمد احمدي هاشمي

شركت بانك خاورميانه با نمايندگي محمدابراهيم امين

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

احمد سازگار (مدير فني بيمه هاي زندگي)

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

سيده مژده موسوي (اكچوئر داخلي در بيمه هاي زندگي)

تاريخ صدور پروانه

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران خيابان شهيد احمد قصير(بخارست) خيابان ششم شماره ۷

نمابر

۸۸۷۳۱۱۸۳