بیمه سینا

بیمه سینا

آدرس سایت

www.sinainsurance.com

شماره تلفن

۳۰-۲۲۹۱۶۰۱۱

روابط عمومی

۸۸۷۰۹۶۵۴

مدير عامل

رضا جعفری

رئيس هيئت مديره

مرتضي دباغ عالي نصب

نايب رئيس هيئت مديره

محمد رضائی

اعضای اصلی هيئت مديره

ليزينگ جامع سينا با نمايندگي مرتضي دباغ عالي نصب

بنياد علوي به نمایندگی محمد رضائی

شركت آسان پرداخت پرشین

شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا با نمایندگی رضا جعفری

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي با نمايندگي امیررضا خسروی

اعضا علی البدل هيئت مديره

شركت ره نگار خاورميانه پارس با نمايندگي محمدعلي جمالي

خسرو ناظميان

معاون فنی

محمد رضائی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مرجانه صابري ( مـدير بيـمه‌هاي درمان )

رحيم عباسي ( مـدير بيـمه‌هاي باربري )

محمدرضا پازرئي ( مـدير بيـمه‌هاي مسئوليت )

مريم كاوياني نيك ( مـدير بيـمه‌هاي مهندسي و خاص )

عباس هوشيار ( مـدير بيـمه‌هاي عمر )

رسول صالحي ( مدير بيمه هاي اتومبيل )

علي نجاد نيازي ترازك ( مدیر بیمه های اتکایی )

مهران متین فرد ( مسئول حسابرسی و کنترل داخلی / تطبیق مقررات )

حسین دربانیان ( مسئول امور مالی )

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

زهرا باسوء كردشامي (محاسب فني بيمه هاي زندگي)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۸۲/۰۸/۲۸

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

خيابان ميرداماد نبش نفت شمالي پلاك ۲۲۵