کد های ارائه شده کد شناسه هر خدمت می باشد.

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۰

ارائه خدمت بیمه اتکایی به شرکتهای بیمه

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۱

ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث

وب سرویس

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۰

پاسخ به استعلام سوابق بيمه خودرو

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۱

پاسخ به استعلام اصالت بیمه نامه

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۲

پاسخ به استعلام سوابق بیمه شخص ثالث (ویژه ناجا و قوه قضائیه)

وب سرویس

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۳

پاسخ به استعلام سوابق بیمه‌نامه‌های افراد (ویژه دولت همراه- این خدمت از طریق App دولت همراه قابل دسترسی است)

وب سرویس

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۰

صدور مجوز فعالیت کارگزاران (دلالی) رسمی بیمه اتکایی

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۱

صدور مجوز فعاليت ارزيابان خسارت بيمه (حقيقي – حقوقي)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۲

صدور مجوز فعاليت اكچوئران رسمي

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۳

صدور مجوز فعاليت كارگزاران رسمي بيمه (حقيقي – حقوقي)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۴

احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۵

اعطاي پروانه فعاليت دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۶

تاييد صلاحيت مؤسسات آموزش بيمه (حقوقي)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۷

اعطاي پروانه فعاليت موسسات بيمه در جمهوري اسلامي ايران

۱۳۰۹۱۸۲۸۰۰۰

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین