شرکت بیمه

تاریخ مجوز ادامه فعالیت، لغو و یا ابطال مجوز بیمه شخص ثالث

ايران

* شرح پائین جدول

آسيا

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

البرز

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.27

دانا

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.9.10

معلم

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.27

پارسيان

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

كارآفرين

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

سينا

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.4.25

توسعه

مجوز این شرکت در رشته بیمه های زندگی و خودرو در بهمن ماه 1393 باطل شده است

رازي

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.4.27

سامان

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.4.23

دي

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.27

ملت

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

نوين

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

پاسارگارد

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.27

ميهن

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.7.21

كوثر

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.28

ما

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.4.20

آرمان

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1398.2.23

تعاون

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1398.2.23

سرمد

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.9.10

حافظ

در دست بررسی

اميد

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.27

ايران معين

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

آسماري

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.3.23

تجارت نو

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1398.2.23

حکمت صبا

مجوز ادامه فعالیت در تاریخ 1397.4.27

 

* بر اساس ماده 5 قانون شخص ثالث، شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كندبرای مشاهده این قانون اینجا کلیک کنید.

 

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین