فرم ارزیابی استقرار میز خدمت (موضوع دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 1396/9/7 سازمان اداری و استخدامی کشور)

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
با تشکر

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
شغل :
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر؟

1

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

2

نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پي‌گيري وضعيت درخواست‌ها

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

3

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

4

تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم -رسید خدمت میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

5

نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امكانات برای دریافت خدمت دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

6

احساس رضایت از خدمت دریافت شده

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :